شرایط موردنیاز جهت کسب اجازه ازدواج دختر از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه – شرایط کسب اجازه ازدواج از دادگاه توسط دختر

 1. در صورت مضایقه و مخالفت پدر و جد پدری با ازدواج دختر بدون دلیل موجه
 2. دختر باید به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی رسیده باشند .
 3. پدر و یا جدپدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه مضایقه نماید .
 4. معرفی کردن کامل مردی به دادگاه از قبیل شغل ، تحصیلات ، میزان دارایی و درآمد .
 5. اعلام شرایط نکاح و مهر که بین طرفین تعیین شده .
 6. درصورتی که دختر باکره باشد .

اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه – شرایط اخذ کسب اجازه دختر از دادگاه جهت ازدواج

 1. پدر یا جد پدری در محل حضور نداشته نباشد
 2. استیذان از آنها معمولا ممکن نباشد
 3. دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد

اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه –  در مرحله رسیدگی و حسب دستور دادگاه ، موارد زیر هم ممکن است انجام شود:

 1. تحقیق از و وضعیت اجتماعی و اخلاقی پسر از راه واحد مددکاری یا شهادت شهود .
 2. تحقیق در خصوص محل اقامت پدر در صورتی که پدر مجهول المکان معرفی شود .
 3. أخذ نظریه پزشکی قانونی و گواهی عدم سوء پیشینه .
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *