بهای خواسته

تعیین بهای خواسته

تعیین بهای خواسته – تعیین بهای خواسته به چه معناست

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست می باشد ، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی با  اهمیت است و بهای خواسته همان مبلغی می باشد که خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند ، تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ضرورت دارد و در دعاوی غیر مالی نیازی به مقوم نمودن خواسته نمی باشد .

تعیین بهای خواسته –  بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می شود

 • اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه می باشد .
 • اگر خواسته پول خارجی است ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود .
 • در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می کنند بهای خواسته مساوی می باشد با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه خواهد شد .
 • در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا و یا پرداخت گردد ، بهای خواسته به معنای حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خود را ذی حق در مطالبه آن میداند و اگر حق نامبرده محدود به زمان معین نباشد و یا مادام العمر باشد بهای خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا نماید .
 • در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست معین کند و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کند .
 • چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف به وجود آید و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند .
 • بعد از تعیین بهای خواسته و یا مشخص بودن بهای خواسته ، خواهان باید حدوداً به میزان 2٪ بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق کند .
 • در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست بهای خواسته مشخص نشود خواهان به طور علی الحساب مبلغ ده هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می کند و مابقی پس از تعیین خواسته و یا صدور حکم دریافت می شود .
 • اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد ( مطالبه وجه ) مصداق ندارد و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته ، اعتراض به بهای خواسته محسوب نمی شود بلکه دفاع در ماهیت دعوا می باشد .
 • تقویم خواسته و یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیرمنقول که توسط خواهان تعیین خواهد شد و یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می شود ، باید به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت گردد که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کمتر نیست و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد .
 • هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود است .
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *