آیا شهرداری مجاز به تغییر کاربری اراضی است ؟

تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری

تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری – شهرداری قادر است در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک بر اساس آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری است و آیا شهرداری قادر است در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک درخواست نماید؟

در حالی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به دلیل آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر انجام شود، آیا شهرداری قادر است زمان مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک درخواست کند؟

تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری – پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  • ملاک تعیین کاربری برای پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی لازم برای شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰، لحاظ کردن نوع کاربری آن در زمان تملک می باشد. پس اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی بر اساس آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی است ، دلیلی برای ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی است) وجود ندارد؛ بنابراین مناط اعتبار کاربری تاریخ تملک می باشد .
  • طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچ نوع وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی نخواهد داشت و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، هر نوع تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون منقول می باشد .

همچنین، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ ، اقدام شهرداری جهت دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به صورت رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است ؛ در نتیجه شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور می باشد ، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نیست .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *