توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی

شرایط توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی

شرایط توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی – شرایط توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی چگونه است 

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه زمانی که متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد ، حد از او ساقط می شود . همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شود ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه قادر است عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

تبصره 1- توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد می باشد .

تبصره 2- در زنا و لواط زمانی که جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام  شود ، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد .

ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اگر مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد ، مجازات ساقط خواهد شد . در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه قادر است مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.

تبصره 1- مقررات درباره توبه درباره افرادی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال خواهد شد ، جاری نمی شود .

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی گردد .

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود .

ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، باعث سقوط یا تخفیف مجازات می شود توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی کنند . اگر بعد از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت گردد که مرتکب تظاهر به توبه کرده سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می شود . در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .

ماده 118- متهم قادر است تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

ماده 119- اگر دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض نماید .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *