ثبت و انتخاب نام شرکت

ثبت و انتخاب نام شرکت

ثبت و انتخاب نام شرکت

نام شرکت عبارت است از واژه یا واژگانی با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می کنند .  همان طور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات هویتی است و توسط سازمان ثبت احوال (وزارت کشور) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می گردد و شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه) می تواند هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقبا از امتیاز و مزایای آن استفاده کنند . اصولا شرکا در انتخاب نام شرکت آزاد هستند مگر این که قوانین مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث برای برقراری شرایط انتخاب نام را رعایت نکنند . در این مقاله قصد داریم به موضوع ثبت و انتخاب نام شرکت بپردازیم .

قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرایط نام منتخب برای شرکت احکام متعددی دارند که از جمله این قوانین می توان به مواد 95 ، 117 و 184 قانون تجارت اشاره کرد که عبارتند از :

 • ماده 95 قانون تجارت : در نام شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) ذکر شود در غیراینصورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
 • ماده 117 قانون تجارت : در نام شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از نام شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ذکر شود .
 • ماده 184 قانون تجارت : در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل نام یک نفر از شرکا باید قید شود. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ضروری است.

همچنین به موجب قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام ، کلمه ” عام ” و در شرکت های سهامی خاص، کلمه ” خاص ” بلافاصله بعد از نام یا قبل از نام شرکت اضافه می شود. به این دلیل که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد. در حال حاضر مراجع ثبت شرکت های تجاری با توسل به احکام پراکنده در قوانین مختلف رویه هایی را با هدف پرهیز از تعرض به حقوق اشخاص ثالث به وجود آورده اند که بعضی از این احکام عبارتند از:

 • قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
 • ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
 • تبصره ذیل ماده 20 قانون ثبت احوال
 • ملاک قوانین راجع به علائم تجاری و نام تجاری از جمله ماده 578 قانون تجارت و کنوانسیون پاریس
 • دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

به دلیل دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی برای تعیین نام می بایست :

 • از اسم خاص استفاده شود.( اسم خاص کلمه ای می باشد که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، شیء یا مفهومی به کار می رود)
 • اسامی انتخاب شده برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
 • در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
 • اسم انتخابی، لاتین نباشد و تکراری نباشد
 • اسامی انتخاب شده باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
 • واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، قبول نمی شوند.
 • اضافه کردن کلمات توصیفی مانند اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
 • اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
 • اگر تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

ثبت و انتخاب نام شرکت چند نکته در مورد انتخاب نام شرکت

در این قسمت قصد داریم به چند نکته در مورد انتخاب نام شرکت اشاره کنیم :

 1. هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ولی این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
 2. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد باید قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم کنند
 3. نام محل در نام شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
 4. مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می شوند نامحدود است.در صورتی که نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نشود صرفاَ 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس است .
 5. نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی می باشد که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می گردد .
ثبت و انتخاب نام شرکت

ثبت و انتخاب نام شرکت

لازم به ذکر است که نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (شرکت) در موارد زیر قابل تایید نیست :

 • نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
 • نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند مورد قبول نیستند .
 • نامی که از قبل در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
 • نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
 • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد مانند ایران، ملی ، ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
 • اگر نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
 • استفاده از عناوینی مانند ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد .
 • وقتی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
 • اگر تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
 • اگر نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
 • از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
 • استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ولی این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
 • نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
 • از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نگردد بلکه بصورت حروف نوشته شود.
 • از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
 • برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نیست .
 • استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نمی باشد .
 • اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
 • نام های زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه گردد :
  دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.

اگر نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد کند.

 • تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام ،اعلام تا کارشناسی مجدد انجام می شود .
 • تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،فرد متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام کند .نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی به شمار می آید.
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *