بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرائم قابل گذشت و عفو

جرائم قابل گذشت و عفو _ جرائم قابل گذشت چه جرائمی هستند

جرائم قابل گذشت ، به جرائمی می گویند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا شخص مدعی خصوصی حسب مورد سبب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می باشد .

جرائم قابل گذشت و عفو _ حد قذف تعیین شده در کتاب دیات

علاوه بر جرائم تعزیری درج شده در کتاب دیات و فصل حد قذف از قانون مجازات اسلامی و جرائمی که به دلیل قوانین خاص قابل گذشت هستند ، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده 596 و مواد 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 ، 700  از کتاب پنجم از تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل گذشت به شمار می روند .

در مواردی که بر اساس مقررات ، اجرای رأی موقوف می گردد ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می نماید .

در صورتی که قابل گذشت بودن جرمی در قانون بیان نشده باشد ، غیر قابل گذشت به شمار می رود مگر اینکه حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد .

جرائم قابل گذشت و عفو _ گذشت شاکی در جرم

گذشت شاکی در جرم مشمول حد قذف : قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده می باشد . حد قذف حق الناس می باشد و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف خواهد بود . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، بر اساس مورد پیش آمده تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف خواهد شد .