جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

مرتکبین اسید پاشی

یکی از انواع شدید خشونت هایی که بیشتر علیه زنان جامعه صورت می گیرد و در برخی مواقع منجر به مرگ فرد آسیب دیده می شود عمل اسید پاشی است. این عمل که بیشتر نه به منظور قتل بلکه برای انتقام و یا نابودی زندگی اجتماعی قربانی انجام می گیرد از جمله جرم هایی است که باعث انزجار عمومی می شود . این جرم که معمولا بر روی صورت قربانی انجام می پذیرد بیشتر با انگیزه تباه ساختن زندگی اجتماعی فرد آسیب دیده است با این حال در مقالات حقوقی خیلی به این موضوع پرداخته نشده است.

مرتکبین اسید پاشی – مجازات اسیدپاشی در قانون

در اسفند ماه سال 1337 ماده ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» به تصویب رسید که بر اساس این ماده «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌ علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

اما بعد از انقلاب تا سال 1392 مجازاتی برای اسید پاشی در نظر گرفته نشد تا اینکه در این سال مجازات اسید پاشی به قصاص تبدیل شد به این صورت که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس تعزیری است. همچنین در صورتی که عمل اسید پاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود  بر حسب همین ماده در صورت درخواست قربانی متهم در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد. و اگر هم این آسیب ها و جراحات باعث رعب و وحشت شود، تا مجازات اعدام هم می‌توان برایش در نظر گرفت.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *