حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی

زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید . طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن دارای استقلال اقتصادی می باشد و قادر است به هر روشی که بخواهد ، دارایی خود را تصرف نماید  و این دارایی، منافاتی با دریافت نفقه ندارد. درباره حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد باید بگوییم که برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد

جنون را به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می‌ کنند . قانونگذار می‌گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نمی باشد . طبق ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، مانند اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ می باشد .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق زن در طلاق رجعی

در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت کنند و مرد به زن نفقه پرداخت کند . در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث خواهد برد . اگر در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار نماید حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد قادر نیست با خواهر زن ازدواج کند و زنا در این دوره، زنای محصنه به شمار می رود و زن می‌تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد، انجام دهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند فرموده است : شما نمی‌دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی- سایر حقوق زنان در قانون مدنی

اگر زنی فوت کرده باشد و اولادی ندارد به همسرش یک‌دوم ارث خواهد رسید و اگر اولاد دارد همسرش یک‌چهارم ارث خواهد برد. اگر مردی فوت کرده باشد و اولاد ندارد به زن یک‌چهارم و اگر اولاد داشته باشد، یک‌هشتم ارث خواهد رسید. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود اما بعد از عقد، فقدان وصف منظور گردد ، طرف مقابل حق فسخ دارد ؛ برای مثال صفت پزشک برای مردی که پزشک نمی باشد . چناانچه زن قادر است از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی می ماند . خانواده‌ها نیز قادر هستند اوصاف ذکرشده را ثبت نمایند تا در صورت وقوع مشکل بعد از ازدواج از حق فسخ استفاده نمایند . همچنین قانون مدنی، امتیازات دیگری برای زنان قایل شده که یکی از آنها، استحقاق نیمی از مهریه پس از عقد در صورت وقوع طلاق می باشد همچنین حق زن در مهریه در هنگام ازدواج موقت، حق دیگری می باشد که طبق آن، در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود، عقد باطل می باشد .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق زن در مسأله فسخ نکاح

طلاق در دست مرد می باشد اما فسخ، حقی مشترک می باشد . به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شده است حق نیز ایجاد خواهد شد .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق زن در مسأله نفقه

حق نفقه به محض انعقاد عقد، محقق خواهد شد .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق زن در انتخاب محل سکونت

به شرط ضمن عقد، زن می‌تواند حق سکونت را از آن خود نماید . حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی زن بدون اجازه شوهر قادر نیست خانه او را ترک نماید اما طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، گاهی اوقات زن حق دارد بدون اجازه شوهر منزل را ترک نماید . برای مثال هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده می باشد و می‌خواهد به حج تمتع برود، قادر است بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – حق زن در استفاده از حق حبس

هنگامی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده ، زن قادر است برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت نماید .

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی – اقسام عیوب

عیوب چند قسم می باشد ؛ برخی عیوب مختص مرد می باشد ، برخی مختص زن و برخی عیوب نیز مشترک می باشد . جنون در زن یا مرد، عیوب مشترک می باشند البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده . ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیانگر این است : اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی نماید که بعد از عقد، فقدان آن مشخص گردد ، این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح می باشد .  در مورد ناتوانی جنسی مرد، زن می‌تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان نماید و بعد از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می‌ نماید .  اگر زنی قبل از عقد یا مدتی بعد از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شود ، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید و حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و تقاضای طلاق بدهد. زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید . طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن دارای استقلال اقتصادی می باشد و قادر است به هر نحوی که بخواهد ، دارایی خود را تصرف نماید و این دارایی، منافاتی با اخذ نفقه ندارد. در مورد حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد باید گفت که برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *