درخواست اجرای رای داور

درخواست اجرای رای داور

بر اساس قوانین حقوقی اجرای رای داوری به این معناست که بعد از وصول رای داور، دادگاه ارجاع کننده به داوری رونوشت تایید شده رای را به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید و رای داور را مانند احکام دادگاه اجرا می کند . نکته مهمی که باید خاطر نشان کرد ذکر این مطلب می باشد که رای داوری به ذات خود، توان اجرایی نخواهد داشت . اما اگر محکوم علیه، رای داوری را با اختیار خود به مرحله اجرا نگذارد و خودداری کند ، کسی که رای به نفع وی صادر شده (محکوم له) قادر است از دادگاه درخواست اجرای رای داوری کند . بنابراین دادگاه موظف است درخواست را مورد بررسی قرار دهد و تصمیم بگیرد . در صورت تایید رای داوری توسط دادگاه و عدم وجود جهات بطلان رای داوری ( شرح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، دادگاه دستور اجرای رای داوری را صادر می‌ کند . در نتیجه رای داور با دستور اجرای رای داوری توسط دادگاه قدرت اجرایی پیدا می کند و به خودی خود توان اجرایی نخواهد داشت .

درخواست اجرای رای داور – دادگاه صالح جهت درخواست اجرای رای داوری

دادگاهی برای رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه رای داوری صلاحیتدار می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته و یا آن دادگاه موضوع را به داوری ارجاع دهد .

درخواست اجرای رای داور – اجرای اختیاری و اجرای اجباری رای داور توسط محکوم علیه

اصولا رویه در اجرای رای داوری به این صورت است که محکوم علیه به اختیار خود رای داوری را اجرا می‌ کند . پس قانون گذار با پیش‌بینی این امر، حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، به محکوم علیه رای داوری فرصت داده تا رای صادر شده توسط داوران را با اختیار خود اجرا کند . اگر اجرای اختیاری رای داوری در مدت مذکور در قانون توسط محکوم علیه انجام نشود ، اجرای اجباری رای داور ممکن می باشد . پس برای اجرای اختیاری رای داور توسط محکوم علیه، قانون گذار تکلیف ۲۰ روزه یا ۲ ماهه تعیین کرده همچنین به محض ابلاغ رای این تکلیف به وجود می‌آید و دیگر نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نمی باشد . اما درباره اجرای اجباری رای داور بعد از صدور اجرائیه توسط دادگاه، چنین تکلیفی نیست .

در نتیجه، در صورت عدم اجرای اختیاری رای داور، دادگاه موظف به صدور اجرائیه می باشد و صدور اجرائیه رای داوری جز با درخواست محکوم له به دادگاه، انجام نمی شود . درخواست اجرای رأی داوری توسط محکوم له، نیازی به ارائه دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نخواهد داشت . همچنین میزان هزینه اجرای رأی داور توسط دادگاه تعیین می‌ گردد که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه می باشد .

درخواست اجرای رای داور – درخواست بطلان رای داوری

رای داوری در موارد زیر باطل می باشد و قابلیت اجرایی نخواهد داشت :

 • اگر داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کند .
 • رأی داور بعد از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شود .
 • اگر داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کند .
 • در صورتی که رأی داوری صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
 • در صورتی که رأی به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبودند.
 • در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد.
 • در صورتی که رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف است .

درخواست اجرای رای داور – اعتراض به رای داوری و درخواست توقف اجرای رای داور

در صورتی که رای داور از موارد مذکور در فوق باشد، طی بیست ‌روز پس از ابلاغ رأی داور، هر کدام از طرفین قادر هستند حکم به بطلان رای داوری را از دادگاه صالح درخواست نمایند . تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم بطلان رای داوری، اجرای رای داورمتوقف می‌ شود . ذکر این نکته حائز اهمیت است که از انجائی که رأی داور طبق خواست اصحاب دعوی صادر شده ، به صرف اعتراض یکی از طرفین دعوی، آثار اجرایی رای داوری منتفی نخواهد شد . اما در صورتی که دلایل اعتراض قوی است ، دادگاه قرار توقف اجرای رای داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسب دریافت خواهد کرد.

بنابراین در صورت اعتراض به رای داور، این رای قابل اجرا می باشد . چون سیاست قانون‌گذار تشویق افراد جامعه در جهت مراجعه به داوری می باشد . با درخواست بطلان رای داوری، توسط یکی از طرفین دعوی، دادگاه عندالزوم حکم به بطلان رای داوری صادر می‌ کند اما اگر تنها اعتراض به رای داوری انجام شود دادگاه بعد از رسیدگی، رای داور را صرفا تایید و یا نقض خواهد کرد .

درخواست اجرای رای داور – مدارک لازم جهت درخواست اجرای رای داوری

 • مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه توافقنامه و قرارداد داوری
 • ارائه سایر مستنداتی که امتناع محکوم علیه از اجرای حکم داوری را ثابت می‌ کند
 • ارائه اصل رای داوری
 • وکیل متخصص جهت درخواست اجرای رای داوری
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *