دیه سقط جنین چگونه تعیین می شود ؟

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین –  دیه سقط جنین به ترتیب زیر است

 • نطفه ای که در رحم مستقر شده ، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد )
 • علقه که در آن جنین به صورت خون بسته خارج می شود ، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد )
 • مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی وجود دارد ، شش صدم دیه کامل ( 6 درصد )
 • عظام که در آن جنین به صورت استخوان است اما هنوز گوشت روییده نشده ، هشت صدم دیه کامل ( 8 درصد )
 • جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده است اما روح در آن دمیده نشده یک دهم دیه کامل ( 10 درصد )
 • دیه جنینی که روح در آن دمیده شده اگر پسر است ، دیه کامل ( صد در صد ) و اگر دختر است نصف آن ( 50 درصد ) و اگر مشتبه است ، سه چهارم دیه کامل ( 75 درصد )
 • هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین رود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت خواهد شد .
 • هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که است ، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد .
 • هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد برای حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نخواهد شد .
 • هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارند .
 • دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شود اما روح در آن دمیده نشده به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می شود و پس از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه خواهد شد و اگر بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت خواهد شد .
 • زمانی که در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نشود ، دیه و ارش ندارد اما اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد شود ، حسب مورد دیه یا ارش معین خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *