شرایط اتمام قرارداد کار

شرایط اتمام قرارداد کار

شرایط اتمام قرارداد کار – اجرای تعهدات قرارداد کار

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام دادید یا به هر دلیلی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان ندارد و در آینده هم نتوان آن را پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پایان خواهد رسید . یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما انجام می شود ، این است که  لازم است موضوع قرارداد توسط خود کارگر انجام شود. پس اگر کارگر فوت کند یا ازکارافتاده شود قرارداد کار به پایان خواهد رسید . پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نمی باشد و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه خواهد یافت .

شرایط اتمام قرارداد کار – حقوق بازنشستگی

بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت‌های حرفه‌ای یک فرد به دلیل افزایش سن می باشد و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را خواهد داشت که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده نماید . سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام می باشد . البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور متفاوت و کمتر می باشد . همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم‌ها نیز، کارگر قادر است با پرداخت تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید . از سوی دیگر خانم‌ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق خود را بازنشسته کنند .

شرایط اتمام قرارداد کار -شرایط  از کار افتادگی

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه‌شده به صورتی می باشد که نتواند به کاری که سابق داشته مشغول شود یا کار دیگری انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی خود را به ‌دست آورد. باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری متفاوت است ؛ چون بیماری موقت می باشد و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه ؛ پس هنگام بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد خواهد گرفت ، در حالی که از کارافتاده به کسی می گویند که در طول مدت اشتغال و پیش از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست بدهد . از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار خواهد شد . البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف می باشد بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید . همچنین اگر ازکارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای است بدون لحاظ مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را دارد . اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر است ، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید .

شرایط اتمام قرارداد کار – قرارداد موقت

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات مشخص می شود و دو طرف هنگام بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی کردند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام خواهد شد . در قراردادهایی که مربوط به کار معین می باشد ، پس از انجام کار قرارداد به پایان خواهد رسید .

شرایط اتمام قرارداد کار – شرایط استعفا از انجام کار

استعفا هم یکی دیگر از روش‌های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دایمی) می باشد و کارگر قادر است از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا نخواهد داشت . کارگر می‌تواند از استعفای خود انصراف دهد و حداکثر زمانی که می‌تواند بعد از دادن استعفای کتبیش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا کند، ۱۵ روز می باشد . در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می باشد و در غیر این صورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق شده و قرارداد کار به پایان می رسد .

شرایط اتمام قرارداد کار – قوانین ترک کار بدون استعفا

اگر کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می‌ نامند. قانون گذار قرارداد کار را لازم می داند یعنی دو طرف نمی‌توانند زمانی که بخواهند قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش‌بینی کرده ، برهم بزند. البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نخواهد شد . غیبت کارگر با این قصد انجام می‌شود که قرارداد کار ادامه خواهد داشت ؛ اما زمانی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع ورزد که می‌تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود. به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیرموجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد .

برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار اعلام می کنند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌ دانند ، باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیرموجه کارگر متفاوت نیست و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد نماید که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج نماید . میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را دهد .

شرایط اتمام قرارداد کار – شرایط استعفا برای کارگران فصلی و قراردادهای موقت

در قرارداد کار معین یا کار موقت، کارگر نمی‌‌تواند قرارداد را فسخ کند . بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری نخوهد داشت  بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نخواهد شد و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم می باشد که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت نماید . مواردی مانند تعطیلی دایمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار می باشد . تعطیلی کارگاه اگر به صورتی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار می باشد . در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند نیز باید گفت با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام خواهد شد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *