شرایط اساسی صحت معاملات

شرایط اساسی صحت معاملات

جهت صحت انجام هر معامله ای شرایط اساسی نیاز می باشد که بدون وجود حتی یکی از آنها معامله صحیح نیست و حسب مورد باطل و یا غیر نافذ است که این شرایط عبارت است از :

شرایط اساسی صحت معاملات – قصد طرفین و رضای آنها

قصد را میل و تصمیم ، و رضایت را موافقت می نامند ، طرفین معامله و یا قرارداد باید جهت انجام معامله و یا انعقاد قرارداد ، قصد انجام معامله و رضای آن را داشته باشند و سکوت مالک حتی با حضور در مجلس انعقاد قرارداد ، اجازه محسوب نخواهد شد .

شرایط اساسی صحت معاملات  – اهلیت طرفین

اهلیت شایستگی ای است که انسان به حکم قانون برای دارا شدن و اعمال حق پیدا می کند . ماده ۲۱۱ قانون مدنی اشخاص بالغ، عاقل و رشید را شایسته برای معامله یا به عبارتی اهل می شناسد. اهلیت به طور کلی به دو دسته تمتع و استیفا تقسیم می گردد.

شرایط اساسی صحت معاملات – مورد معامله

مورد معامله ، مال یا عملی می باشد که طرفین معامله تعهد تسلیم یا ایفاء آنرا می کنند بنابراین مورد معامله باید مالیت داشته باشد و دارای منفعت عقلایی مشروع باشد و مبهم نباشد .

شرایط اساسی صحت معاملات  – جهت معامله

جهت معامله باید مشروع باشد ، اگر چه در معامله لازم نیست جهت آن تصریح گردد اما در صورت تصریح باید جهت آن مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل خواهد شد , بنابراین هرگاه مشخص شود معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل می باشد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *