شرایط خلع ید

شرایط خلع ید

شرایط خلع ید – بهترین روش برای تخلیه چیست

اگر شما ملکی را با تنظیم قرارداد اجاره به شخصی یعنی مستاجر اجاره بدهید و در تاریخ معین شده در قرارداد مهلت اجاره به پایان برسد . قصد شما هم تنها تخلیه ملک مورد نظر است بهترین روش برای تخلیه چیست؟ مستاجر پس از اتمام قرارداد اجاره دو قصد دارد. یا با توافق مالک قرارداد اجاره را تمدید نماید و مجددا از ملک اجاره شده استفاده نماید و یا اینکه ملک را تخلیه نماید . اما مستاجر هیچ یک از قصد بالا را در نظر نمیگیرد و قصد دیگری دارد و یعنی ملک را در تاریخ مقرر و پس از تمام شدن آن تخلیه نکرده است . در این صورت عمل مستاجر به علت نداشتن قرارداد اجاره و یا تمدید آن و تخلیه نکردن ملک در حکم غصب است و مقررات مربوط به غصب درباره آن اجرا خواهد شد . مالک باید دعوای تخلیه ید را طرح کند و دادخواست خلع ید به دلیل اینکه قرارداد اجاره بین ملک و مستاجر قبلا تنظیم شده رد می شود .

اما در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی ندارد و باید دادخواست خلع ید را بیان کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را ثابت نماید . سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده را ثابت نماید  یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده است.

چون اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میکنند و این سبب میشود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد شود حتما پیشنهاد می کنیم که با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

شرایط خلع ید – مزایای طرح دادخواست خلع ید و تخلیه توسط وکیل

  • مدت زمانی که دستور تخلیه گرفته میشود بسیار کمتر می شود .
  • نیازی به حضور مالک برای اجرای حکم تخلیه نیست .
  • نیازی به حضور مالک برای دریافت دستور تخلیه از طریق شورا نیست .
  • وکیل قادر است خسارت و اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف و یا مستاجر دریافت کند .
  • پس از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل میتواند اموال او را توقیف نماید .
  • اگر ملک دارای چند مالک است تمامی مالکین قادر هستند یک وکیل برای انجام امور مربوط به خلع ید و تخلیه اقدام نماید.

شرایط خلع ید – مدارک خلع ید و تخلیه املاک توسط وکیل

  • مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی
  • ارائه قرارداد اجاره برای تخلیه و سند مالکیت برای خلع یدضروری است
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *