شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی سرمایه ای است . در ماده­ 94 قانون تجارت 1311 در تعریف آن آمده است : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل­ شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ­ خود در شرکت مسئولیت قروض و تعهدات شرکت را دارد. اصل محدود بودن مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه آنها، یکی از اوصاف بنیادین شرکت ­های سرمایه بالاخص شرکت با مسئولیت محدود است تا آن­جا که از دید قانون­ گذار آن چنان مهم در نظر گرفته شده که نام شرکت مزبور متضمن همان ویژگی اصلی آن، یعنی مسئولیت محدود می باشد. محدود بودن مسئولیت شرکا به شرحی که گفته شد و نیز ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکا در کنار نام شرکت، نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکا در این شرکت می باشد. ماده 95 مقرر نموده است : در اسم شرکت باید عبارت (بامسئولیت محدود) قید گردد و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد شد . اسم شرکت نیز نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.

انتقال سهام در این نوع شرکت با شرایطی امکان پذیر است . ماده 103 قانون تجارت 1311 مقرر می­ نماید : انتقال سهم ­الشرکه تنها به موجب سند رسمی امکان پذیر است ». مورد دیگر دارندگان اکثریت معینی از سهم­ الشرکه به همراه اکثریت عددی، که در ماده 102 بیان می­دارد  … سهم ­الشرکه را نمی­توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ­ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ­ها باشد و اکثریت عددی (بیش از نیمی از شرکا) نیز داشته باشند.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت «نمی توان به غیر منتقل نمود» ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک ، اعم حقوق دانان بر این باورند که «چون مقررات بالا مختص انتقال به غیر است، انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد و بلااشکال دانسته شده است». دیدگاه فوق مبتنی بر این استدلال است که شرکت با مسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل شود و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر دانست. بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود وضعیتی بینابین دارد. بدین صورت که تا هنگامی که شمار شرکا دوازده و یا کمتر باشد، شرکت الزامی به داشتن بازرس یا ناظر نخواهد داشت ؛ اما به محض آنکه این تعداد به بیش از دوازده عضو رسید، شرکا مکلف به تعیین هیئت نظار خواهند بود .ماده 109 قانون تجارت 1311.

شرکت با مسئولیت محدود – تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری می باشد :

1- تنظیم شرکتنامه و امضای آن

2- تأییدیه کل سرمایه تعهد شده شرکت اعم از نقد یا غیرنقد

3- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت­ها.

حق مطلب در ماده 96 قانون تجارت 1311 مؤجز و مختصر بیان شده است «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می­شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم ­­الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *