طبقات ارث چگونه است ؟

طبقات ارث 

طبقات ارث – طبقات ارث طبق قانون مدنی

قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را این گونه بیان کرده است :

طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه)

  • درجه اول : پدر و مادر و اولاد متوفی
  • درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)
  • درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

 

  • طبقه دوم : اجداد (پدر و مادربزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها

 

  • درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
  • درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

  • طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوال (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها

 

  • عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)
  • عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

لازم به ذکر است وراث طبقه بعد زمانی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *