قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن

امروزه روابط تجاری گسترش روزافزونی داشته است و از این سو امکان این امر وجود دارد که هر یک از خریداران یا فروشندگان ، از اتباع کشورهای خارجی بوده و یا کالای مورد نظر در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری ارائه شود و این موضوع باعث خرید و فروش بین المللی کالا و قراردادهای آن به مباحث چالش برانگیز تبدیل شده است . در این قصد داریم به موضوع قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن بپردازیم .

طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع یا همان خرید و فروش عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . یعنی ماهیت بیع از انتقال مالکیت موضوع معامله در قبال دریافت عوض و ثمن معلوم می باشد. قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب (offer) و قبول (acceptance) حاصل می شود . در قانون مدنی ایران نیز به این مطلب توجه شده و طبق ماده ۳۳۹ این قانون ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می ‌شود. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد . از آنجایی‌که طرفین این قرارداد در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر هستند ، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی در قراردادهای بین المللی تجارت برخوردار می باشد .

تعریف خرید و فروش بین المللی کالا به طور صریح در قوانین و کنوانسیون ‌ها درج نشده است ولی برخى آن را به معنای واردات و برخی دیگر منظور از آن را، بیع میان خریداران و فروشندگانى که در سطح بین المللى به حرفه تجارت کالا اشتغال دارند، مى ‌دانند و برخی نیز خرید و فروش بین المللی کالا را، خرید و فروش و حمل کالا از کشورى به کشور دیگر در تجارت بین ‌المللى دانسته ‌اند. در هر کشوری باید به مقرراتی از قبیل مقررات مالیاتی، مقررات صادراتی، مقررات وارداتی، مقررات ارزی حاکم بر آن توجه کرد.

خرید و فروش بین المللی کالا آن دسته از معاملاتى را در برمى ‌گیرد که واجد حداقل یکى از عناصر بین المللى تابعیت، اقامتگاه، مرز و حمل و نقل کالا باشد و از طرفی اساساً کالا، چه به صورت مواد اولیه و چه به صورت کالاهاى تمام شده و نظایر آن (به جز کالاهایى که به دلیل طبیعت آن ها یا به دلیل قواعد خاصى که در هر کشور درباره آن ها وجود دارد)، مى‌تواند موضوع قرارداد خرید و فروش بین المللى کالا قرار گیرند.

مشخصات کامل طرفین قرارداد شامل نام خریدار، نام فروشنده، آدرس دقیق، از مسلمات حقوقی می باشد. همچنین مشخصات دقیق کالا در قرارداد بسیار اهمیت دارد (مشخصاتی از حیث نوع، مقدار و مشخصات کمی و کیفی) و اسنادی که فروشنده باید به خریدار حین خرید و فروش تسلیم کند طبق مواردی که به توافق طرفین می ‌رسد، تعیین می‌ شود. لازم به ذکر است که در خرید و فروش بین المللی باید به کالاهای ممنوع توجه داشت .

یکی از معاهدات آنسیترال، کنوانسیون قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا یا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) است که در این کنوانسیون به شرح نحوه انعقاد قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا و تعهدات هریک از خریدار و فروشنده و ضمانت اجرای نقض هریک از تعهدات خویش پرداخته است.

قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن

قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن

قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن –  نکات حقوقی کنوانسیون خرید و فروش بین المللی کالا

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف این قرارداد، تنظیم و بررسی قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا بر اساس اصول و قواعد حقوقی می باشد و برای تنظیم این قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد که این نکات، اساسی‌ ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهدنامه و معامله در تجارت بین الملل است. بنابراین رعایت نکات حقوقی در متن قرارداد و تنظیم اصولی آن مهارتی است که باید توسط یک تیم حقوقی مجرب انجام شود . در این قسمت قصد داریم به نکات حقوقی کنوانسیون خرید و فروش بین المللی کالا بپردازیم .

 1. انعقاد قرارداد :

پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین اگر به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده «پیشنهاددهنده انعقاد قرارداد» در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب می ‌شود، پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص کرده و به نحو صریح یا ضمنی مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر کند. نفوذ ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب بوده و ایجاب حتی در صورتی که به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف می باشد مشروط بر اینکه اعلام انصراف قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد و از طرفی نیز مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است ، به شرطی که رجوع بیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد، به وی واصل شود . البته لازم به ذکر است که در موارد زیر نمی‌ توان از ایجاب رجوع کرد :

 • در صورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین جهت قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است
 • یا هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع، امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.

الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضایت به مفاد ایجاب «پیشنهاد انعقاد قرارداد» باشد قبول است و سکوت یا عدم اقدام فی ‌نفسه دلالت بر قبول ندارد. قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به ایجاب‌کننده واصل می شود ، نافذ می گردد.

 1. ضمانت اجرای ناشی از نقض قرارداد توسط فروشنده :
 • اگر فروشنده در انجام هریک از تعهدات خود طبق قرارداد یا این کنوانسیون کوتاهی کند، مشتری می ‌تواند:

الف) حقوق مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۲ را اعمال کند؛

ب) به ترتیب مقرر در مواد ۷۴ و ۷۷ مطالبه خسارت کند.

 • طبق ماده ۴۹ فروشنده می‌تواند حتی بعد از موعد تسلیم، هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه خود جبران کند به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تاخیر غیر معقول و بدون اینکه موجب زحمت غیر معقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به باز پرداخت هزینه‌ هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است نشود
 • مشتری می ‌تواند ایفای تعهدات بایع را از او بخواهد، مگر اینکه به یکی از راه های جبران خسارت که با این درخواست منافات داشته باشد، متوسل شده باشد.
 • باید در نظر داشت که در صورتی ‌که مشتری به یکی از طرق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد متوسل شود، دادگاه یا دیوان داوری، هیچ گونه مهلت اضافی به بایع داده نخواهد شد.
 • همچنین هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد، مشتری در صورتی می ‌تواند تسلیم بدل آن را درخواست کند که مغایرت کالا متضمن نقض اساسی قرارداد باشد.
 • هرگاه کالا منطبق با کالای موضوع قرارداد نباشد مشتری می‌ تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران کند.
 • هرگاه فروشنده از مشتری درخواست کند تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط بایع را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام کند و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت نکند، بایع می ‌تواند ظرف مدت منعکس در درخواست خود تعهد خود را ایفا کند. مشتری ظرف مدت مزبور نمی ‌تواند به هیچ‌یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای‌ تعهد فروشنده باشد، متوسل شود .
 1. ضمانت اجرای ناشی از نقض قرارداد توسط خریدار
 • هرگاه مشتری در ایفای هریک از تعهدات خود طبق قرارداد یا این کنوانسیون کوتاهی کند فروشنده می ‌تواند:

الف) حقوق مقرر در مواد ۶۲ تا ۶۵ را اعمال کند.

ب) به ترتیب مقرر در مواد ۷۴ تا ۷۷ مطالبه خسارت کند .

 • فروشنده می‌ تواند برای ایفای تعهدات مشتری مهلتی اضافی و معقول تعیین کند.
 • در صورتی که فروشنده به یکی از راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد متوسل شود دادگاه یا دیوان داوری هیچگونه مهلت اضافی به مشتری داده نخواهد شد.
 • جز در موردی که فروشنده از مشتری یادداشتی دایر بر اینکه مشتری در مهلت تعیین شده به تعهد خود عمل نخواهد کرد دریافت کند فروشنده نمی ‌تواند در طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به هیچ یک از راه های جبران خسارت متوسل شود.
 1. تعهدات فروشنده:

فروشنده موظف است به ترتیبی که در قرارداد و کنوانسیون بیع بین المللی مقرر شده است کالا را تسلیم کند هرگونه مدرک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.

 1. تعهدات خریدار :

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون،‌ ثمن کالا را تادیه و کالا را قبض« دریافت» کند.

قراردادهای خرید و فروش بین المللی و نکات حقوقی در مورد آن – اهمیت قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا

 قراردادهای خرید و فروش کالا، بخش عمده قراردادهای تجاری و موافقتنامه ‌های بازرگانان، تجار و شرکت‌های تجاری را در مبادلات اقتصادی تشکیل می‌ دهد. قراردادهای خرید و فروش با توجه به موضوع قرارداد، طرفین آن، مدت و استمرار و قانون حاکم بر آن طیف وسیعی از انواع مدل‌های قراردادی را در بر می گیرد . به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، تنوع و تعداد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا این امر نیازمند دانش حقوقی و مدیریت قراردادهای خرید و فروش می باشد. همچنین نظارت بر ایفای تعهدات قراردادی و تعهدات حقوقی طرفین و همچنین زمان تمدید و انقضای مدت اعتبار قرارداد امری ضروری برای جلوگیری از چالش‌ها و معضلات این دسته از قرارداد است . در خرید و فروش بین المللی کالا ضوابطی مانند ثبت سفارش، مجوز، بیمه بین المللی ، گشایش اعتبار، ترخیص کالا از گمرک و تنظیم اسناد تجارت خارجی وجود دارد که باید با آن آشنایی داشت.