قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری

افرادی که قصد خرید املاک تجاری دارند چه به منظور افزایش سرمایه و چه به منظور راه اندازی کسب وکار لازم است که نکاتی را رعایت نمایند. بدین منظور در اینجا مواردی را ذکر کرده ایم که شما را در پروسه این امر یاری خواهد رساند. ابتدا از وضعیت ثبتی ملک تجاری مطلع شوید و بدانید که آیا سند رسمی دارد یا خیر . باید نسبت به جمع آوری اطلاعاتی از قبیل گواهی پایان کار شهرداری، عدم اشاعه با یک ملک مسکونی، هویت فروشنده اقدام کنید . اطلاعاتی که از شهرداری محل دریافت می شود نسبت به ملک تجاری فاقد سند رسمی، به خریدار اطمینان می دهد که ملک تجاری بدون مجوز ساخته نشده باشد یا اگر این چنین است مطمئن شود که جریمه تخلف انجام شده از سوی فروشنده پرداخت شده است ؛ اطمینان یابید که ملک تجاری مربوطه در طرح تفصیلی حوزه آن شهرداری قرار ندارد که بعد از مدتی کوتاه مجبور به تخلیه به منظور تخریب و تعریض خیابان شود. عوارض های شهرداری از جمله عوارض نوسازی یا عوارض پسماند پرداخت شده باشد. از کاربری ملک تجاری اطمینان یابند و حتی الامکان در قرارداد ذکر گردد . نسبت به مشاع بودن ملک تجاری و مسکونی مطلع شوید ؛ به این دلیل که بیشتر املاک تجاری همراه با یک ملک مسکونی احداث شده اند و باید براساس سند آن ملک مقدار مشاعات مشخص شود. نسبت به هویت فروشنده اطمینان بیابید ممکن است فروشنده در مقام مالک ملک نباشد بلکه وکیل مالک یا اینکه از جمله ورثه باشد که دراین صورت اسناد مرتبط تصدیق هویت ایشان اخذ و ضمیمه قرارداد فروش ملک تجاری گردد. ماهیت برخی از اسناد املاک صراحتاً تجاری است یا اداری می باشد و در سند رسمی آن نیز ذکر شده است. اطمینان یابید که ملک تجاری خریداری شده، کاربری تجاری داشته باشد و بالعکس ملک تجاری در سند رسمی آن کاربری اداری قید شده است .

مالک پیشین در صورتی که خود فروشنده باشد، می بایست  سند تصفیه حساب هزینه ها را ارائه دهد و در صورت که پیش از فروش ملک تجاری، مالک منافع مستأجر بوده است، ایشان می بایست به درخواست فروشنده نسبت به آن اقدام کند . در صورتی که هزینه های دیگری با مالک پیشین حتی مستأجر وجود داشته باشد، خریدار می بایست از آن ها مطلع گردد و تصمیم مقتضی نسبت به آن ها اتخاذ کند . ممکن است مالک پیشین به موجب قراردادی متعهد به پرداخت مبلغی به دلیل عبور و مرور از مسیر ملک تجاری همجوار بوده باشد ؛ در این صورت اگر خریدار علم و اطلاعی نسبت به آن نداشته باشد، ملزم به پرداخت آن مبلغ نیست و در صورتی که مطلع شود و اعلام رضایت کند، قرارداد متقدم به قوت خود پابرجاست.

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری- حق سرقفلی

در صورتی که مالک پیشین حق سرقفلی آن ملک تجاری را به موجب قراردادی به غیر انتقال داده باشد، باید خریدار را از آن امر مطلع کند و نیز در قرارداد این امر آورده شود . حق ایجاد شده مختص ذیحق است و قابل اسقاط نیست مگر اینکه با توافقی نسبت به فروش آن رضایت دهد. در نتیجه در صورت اطمینان از فقدان سرقفلی در ملک مربوطه، صراحتاً در متن قرارداد ذکر نمایید که در این صورتی که بعد ها خلاف آن کشف شد، خریدار با عنایت به وجه التزام تعیین شده در قرارداد بتواند جدای از فسخ قرارداد مدعی جبران خسارت وارده گردد. خاطر نشان می شود که موارد ذکر شده بر خرید و فروش املاک اداری نیز ساری و جاری است .

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری- انشعابات آب، برق، گاز

انشعابات آب، برق و گاز از جمله اختلافات معمول طرفین معامله یک ملک تجاری است . در صورتی که هر یک از این انشعابات مجزا بوده می بایست در قرارداد  ذکر شود و در مقابل هر یک که مشاع و مشترک با سایرین می باشد نیز قید کنند . در قرارداد به تفکیک شماره پروانه انشعابات قید گردد و نسبت به تسویه بدهی آن ها اقدام شود.

قوانین حقوقی معاملات املاک تجاری- پارکینگ و انباری سندی یا مشاع 

در صورتی که ملک تجاری دارای پارکینگ یا انباری مختص به خویش باشد ضرورتاً می بایست مطابق با سند رسمی ملک در قرارداد نیز ذکر شود و در صورتی که انباری و پارکینگ مربوطه از جمله مشاعات آن مجتمع تجاری است، باید حدود و شرایط بهره مندی واحدین تجاری در قرارداد آورده شود. هر گونه قرارداد در خصوص بهره مندی و پرداخت هزینه های مشاعات پیش از انعقاد قرارداد فروش تا مادامی که فروشنده هم چنان مالک آن ملک هست، دارای اعتبار است و به محض توافق فروشنده و خریدار و انعقاد عقد ، در صورتی که خریدار نسبت به اعتبار آن توافقات اعلام رضایت نماید ، حیات حقوقی آن قرارداد ادامه می یابد و در غیر اینصورت از طرف خریدار اعتباری ندارد مگر اینکه برخی شرایط ایجاب کند که خریدار ملزم به پذیرش برخی از شرایط مشاعات آن ملک تجاری شود.