شرایط محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – معنای حقوقی وصیت تملیکی

در حقوق ایران وصیت تملیکی به معنای این است که کسی مال یا سود آن را به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار داده تا پس از فوت او این کار انجام شود . در صورتی که این نوع وصیت از ثلث ثروت بیشتر است ، لازم به اجرا نخواهد بود مگر در شرایطی که وراث اجازه دهند تا این کار انجام شود ، حتی در صورتی که بعضی از وراث اجازه انجام این کار را داده باشند ، تنها نسبت به سهم فردی که اجازه می دهد ارث قابل اجرا می باشد .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – اصطلاحات حقوقی وصیت

  • موصی به معنای وصیت کننده
  • موصی له فردی که وصیت تملیکی به نفع او صادر شده است
  • موصی به ، مورد وصیت می باشد

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – معنای حقوقی وصیت عهدی

وصیت عهدی در حقوق ایران به این معناست که شخصی ، یک یا چند نفر را مامور ‌کرده تا در امری یا اموری یا تصرفات دیگری کاری را انجام دهد .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – وقف در قانون مجازات اسلامی

مورث با این انجام وقف ، تمامی اموال خود را بلوکه می کند و منافع آن را تسبیل ‌خواهد کرد چون این نوع حبس دائمی‌ و موبد می باشد ، به همین دلیل مورث تمامی اموال خود را ‌بخشیده و وراثی که شایسته ارث او نمی باشند جهت همیشه از ارث محروم ‌می‌ نماید .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – هبه در قانون مجازات اسلامی

طبق قرارداد هبه ، مورث ، اموال خود را به صورت رایگان به شخص دیگری بخشیده و او را مالک اموال خود می کند . با این نوع قرارداد ، مورث ، عملا” تعدادی از وراث را از ارث محروم نموده و آن را به فرد یا افراد دیگری ‌بخشیده و افراد مورد نظر را مالک اموال خود می کند .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران –  محروم کردن توسط وصیت کننده یا موصی در قانون ایران

به فردی که طبق وصیت عهدی ، نسبت به ثلث یا بر صغیر ولی شمرده ‌خواهد شد ، وصی می گویند .
پس در صورتی که فردی به وصیت خود ، یک یا چند نفر را از ارث محروم کرده باشد این افراد هرگز نمی‌ توانند از ارث او چیزی بهره مند شونود و این چنین وصیتی هرگز قابل اجرا نخواهد بود .

این چنین وصیتی به دلیل تناقض با قواعد آمره باطل می باشد و هرگز قابل اجرا نخواهد بود . حتی اجازه وراث محروم سبب اجرا شدن آن نمی شود . چون قوانین ارث ، قوانین آمره می باشد و هر نوع موافقت و توافق افراد نمی‌ تواند به لازم الاجرا بودن آن خللی وارد نماید و هرگز قانون قانون گذار را تغییر نخواهد داد .
مورث ‌قادر است طبق عقود مختلف و پیش از این که فوت کند ، اموال مربوط به خود را انتقال دهد و نیت موصی را عملی نماید . تنها صلح عمری ‌قادر است منطقی ترین روش جهت انتقال اموال موصی به فرد مورد نظر باشد که پیش از مرگ ‌می‌تواند به اجرا شود .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران –  صلح عمری در قانون مجازات ایران

به عقدی می گویند که فرد قادر است بخشی از ملک و مستغلات و دارایی خود را به فرزند یا به فرد دیگری واگذار نماید البته این فرد قادر نیست از کل ملک یا اموال او به صورت کامل بهره ببرد و زمانی که فرد اول بخواهد ‌می‌تواند دوباره اموال خود را به تملک خود آورده و از آن‌ ها استفاده کند .

طبق این نوع عقد ، فرد اول یا مصالح ‌قادر است بخشی از اموال خود را به فرد دیگری که متصالح نامیده ‌می‌ شود واگذار کند که در عوض او طبق تعهداتی نیازمند انجام کارها ‌می‌شود و در صورتی که از انجام کارها امتناع ورزد اگر فرد دوم از انجام تعهدات خود خودداری کند ، فرد اول ‌می‌ تواند عقد مذکور را باطل کند و دوباره اموالی که به او داده را به تملک خود بگیرد .

برای این که این عقد انجام شود لازم است که هردو فرد متصالح و مصالح به دفترخانه اسناد رسمی‌ روند و این نوع عقد را منعقد نمایند ، پس از انجام این عقد ، عین اموال به فرد متصالح منتقل می شود و حفظ منافع بر عهده شخص مصالح خواهد بود .
در صورتی که مصالح پس از عقد قرارداد ، فوت کرده باشد ، تمامی اموال به متصالح ‌ خواهد رسید و وراث نفعی از ارث نمی برد و در صورتی که متصالح بر اساس قرارداد ، به تعهدات خود عمل نکرده باشد ، مصالح با مراجعه به دفترخانه ، قرارداد را فسخ می کنند و تمامی اموال خود را به تملک خود می برند .

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – بیع در قانون حقوقی ایران

مورث ‌قادر است اموال خود را به روش بیع به افرادی انتقال دهد و به این صورت او با این کار خود ، وراثی که ‌می‌ خواهد از ارث محروم نماید سبب می شود برای همیشه از ارث بهره ای نبرند.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *