بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری _ مدارک لازم برای افراد حقیقی و حقوقی

شایان ذکر است ، علامت تجاری حقیقی ، ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به شرکت می گویند . بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت هایی وجود دارد . برای شخص حقیقی کلیه مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر او باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک و مجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر جهت ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شود . لازم است پیش از شروع ثبت برند  مدارک زیر را آماده نمایید و آن ها را اسکن کنید .

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری _ مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی

1. ارائه کپی شناسنامه
2. ارائه کارت ملی
3. کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین در علامت استفاده شده باشد)
4. ارائه کپی مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه ی بهره برداری ، پروانه ی ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر نوع گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری _ مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی

1. ارائه کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
2. ارائه کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
3. ارائه کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مورد نطر برای ثبت برند ( از آخرین تغییرات شرکت نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد )
4. ارائه کپی مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر نوع گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
5. کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین در علامت استفاده شده باشد)

لازم به ذکر است در صورتی که امور ثبت برند توسط نماینده و یا وکیل قانونی صورت گیرد وکالتنامه رسمی همراه مدارک ارسال شود

نکته : در شرایطی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما برای ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشود ، ارائه کارت بازرگانی ضروری نخواهد بود. 
شایان ذکر است ، اسم یا عنوانی که ماهیت یا روش استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم نماید ، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری استفاده شود و غیر قانونی تلقی خواهد شد . علاوه بر موارد مذکور ، زمانی که فرد خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده است و یا اجازه استفاده از آن را صادر کرده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آن را دهد که سبب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط شود ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد کرد .

مالکیت فکری و یا معنوی به چه معناست و دارای چه ارکانی می باشد">

مالکیت فکری و یا معنوی به چه معناست و دارای چه ارکانی می باشد

تفاوت های میان کپی رایت ، علامت تجاری ، حق اختراع و همچنین جواز واگذاری

">

دعاوی علامت تجاری بعد از ثبت

">

فرایند ثبت جهانی برند از طریق سیستم مادرید