مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

بسته به این که فرد تصمیم به ثبت علامت تجاری شخص حقیقی ، یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارد و یا تصمیم به ثبت علامت تجاری حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود ، را دارد و همچنین بسته به این که علامت تجاری ثبت می کند فارسی و یا لاتین باشد ، مدارکی که باید تهیه کرد تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای شخص حقیقی و شخص حقوقی معرفی می کنیم .

الف) مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای شخص حقیقی به شرح زیر می باشد :

  • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شخص یا اشخاص متقاضی ثبت علامت تجاری
  • کپی برابر اصل مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، پروانه ساختیا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
  • کپی برابر اصل کارت بازرگانی فرد متقاضی (اگر علامت تجاری مورد نظر لاتین باشد)
  • اطلاعاتی مانند آدرس، کد پستی، ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه متقاضی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

ب ) مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای شخص حقوقی عبارتند از :

  • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضاء دارند
  • کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
  • کپی آخرین روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت (در صورت وجود)
  • کپی کارت بازرگانی شرکت (اگر علامت تجاری مورد نظر لاتین باشد)
  • کپی برابر اصل مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، پروانه ساخت هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
  • اطلاعاتی مانند آدرس، کد پستی، ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه صاحبان امضاء شرکت

نکته مهم : طبق آخرین دستور العمل اداره مالکیت معنوی، شماره تلفن همراه متقاضیان ثبت علامت تجاری (چه برند حقیقی و چه برند حقوقی) باید حتماً به نام خود ایشان باشد و در واقع مالک رسمی خط تلفن همراه ارائه شده باید لزوماً خود متقاضی ثبت برند باشد . مالک یک علامت تجاری یا برند می تواند به صورت همزمان دو یا چند شخص حقیق و حقوقی باشند که در این صورت باید تعیین کرد که هر کدام از اشخاص مذکور، مالک چند درصد از برند خواهند بود.