مشارکت در سرمایه گذاری

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مشارکت در سرمایه گذاری

در مشارکت مدنی خصوصی یک طرف آورده خود را به صورت سرمایه مادی و طرف دیگر به‌صورت سرمایه معنوی برای مشارکت به اشتراک می‌گذارد. به این صورت که طرف اول به طور کامل سرمایه خود را وارد فعالیت مورد نظر نموده و طرف دوم مدیریت آن فعالیت را بر عهده خواهد داشت. در این حالت طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل می گویند .

مسئولیت نسبت به سرمایه گذاری ها و عملیات شرکت بر عهده کلیه شرکا است و در مقابل مراجع دولتی و قضایی و شخص ثالث تمامی شرکا پاسخگو هستند. هر سرمایه گذاری که توسط شرکت انجام می‌شود به نمایندگی از تمامی شرکا است و مدیران با هر امضایی که ذیل اسناد می ‌کنند نمایندگی خود را اظهار خواهند نمود. اگر یکی از شرکا فوت کند و قائم مقام جایگزین او شود، نیاز به تایید سایر شرکا نیست ولی برای ورود عضو جدید باید موافقت شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند وجود داشته باشد. در قرارداد شراکت میان دو نفر یا بیشتر‌، عموما قراردادها مسئولیت و تعهداتی را به طرفین تحمیل خواهند نمود، از همین رو قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری باید به گونه ‌ای نوشته شود که در صورت عدم انجام تعهدات طرفین امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد. در واقع باید در قرارداد ذکر گردد در چنین شرایطی افراد دارای چه حقوق و تعهداتی هستند.

به‌طور کلی قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که بین دو یا چند نفر و یا شرکت نوشته می شود و در آن هر کدام از طرفین موظف به انجام وظایفی خاص هستند . شرکا، سهمی که نقدی یا غیر نقدی آورده اند و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت ‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می‌گیرند و به‌صورت مشترک از منافع پروژه بهره‌ مند می گردند . افرادی که بخواهند به صورت مشارکتی در فعالیت ‌های تولیدی و بازرگانی مشارکت داشته باشند باید ابتدا با موضوع مشارکت آشنایی داشته باشند و در هر مشارکتی میزان سرمایه و هزینه ‌ها و میزان مشارکت ‌ها را ارزیابی کنند و بعد اقدام به عقد قرارداد مشارکت میان خود کنند. برخی از مهم ترین الزامات حقوقی مشارکت در سرمایه‌ گذاری عبارتند از :

  • شرایط اساسی شرکا در مشارکت در سرمایه‌ گذاری

افراد علاوه ‌بر داشتن سن قانونی باید دارای اهلیت قانونی هم باشند یعنی ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشند و نیز امکانات مالی کافی به منظور انجام تعهد خود جهت سرمایه‌ گذاری را دارا باشند. همچنین هنگام عقد این قرارداد باید توجه داشته باشید که قرارداد ‌باید میان افرادی بسته شود که حق امضا و حق تنظیم قرارداد رسمی را داشته باشند.

  • تنظیم قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

داشتن قرارداد مشارکت مدنی از مهم ‌ترین مواردی است که باید برای سرمایه ‌گذاری به آن توجه نمود . در متن قرارداد سرمایه‌ گذاری باید مانند تمامی قرارداد های معتبر و صحیح، ارکان عمومی قرارداد ها مانند تعیین طرفیت یک قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد و مبلغ قرارداد ذکر شده باشد.

مشارکت در سرمایه گذاری

مشارکت در سرمایه گذاری

  • اصول ظاهری قرارداد

همانند دیگر انواع قرارداد های مشارکت مدنی ، عقد قرارداد مشارکت در سرمایه ‌گذاری میان افراد حقیقی و حقوقی باید به صورت کاملا صریح و روشن باشد و افراد نسبت به آن هیچ ایهامی نداشته باشند. عباراتی که در متن قرارداد درج می ‌کنید باید به گوه ‌ای باشد که امکان برداشت‌ های گوناگون از یک جمله وجود نداشته باشد.

  • مشخص کردن سرمایه

سرمایه شرکت‌ های مدنی می ‌تواند به صورت اموال منقول یا غیر منقول باشد. منظور از سرمایه، میزان آورده نقدی و غیر نقدی هر کدام از طرفین قرارداد است که باید دقیقا در قرارداد مقادر، نحوه پرداخت و جزییات آن درج شود. در مشارکت در سرمایه گذاری ، ذکر میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت داشته به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نشده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم می باشد.

  • نحوه تقسیم سود مشارکت در سرمایه‌ گذاری

در یک قرارداد مشارکت در سرمایه‌ گذاری لازم است نحوه تقسیم سود، زمان تقسیم سود و روش پرداخت آن تعیین شود . این نحوه تقسیم سود عمدتا به دو حالت است یا در قرارداد مشخص می‌شود که به‌عنوان مثال در پایان ماه هر سال، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ ها در طول همان سال، محاسبه و به نسبت سهم شرکا به آنها پرداخت می‌شود و یا ممکن است در مواردی طبق تصمیم اکثریت شرکا یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند تصمیم بگیرند که سود تقسیم نشود و انباشته شود تا در فواصل گوناگون طبق تصمیم شرکا بین آنها تقسیم گردد.

  • اداره امور مشارکت در سرمایه گذاری

با انعقاد قرارداد مشارکت در سرمایه‌ گذاری، مدیرانی از بین خود شرکا وظیفه هدایت شرکت را بر عهده می‌گیرند. به این صورت است که شرکا و یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند مدیرانی را از بین خودشان انتخاب می‌کنند که این مدیران از زمان تشکیل شرکت تا انحلال شرکت در این سمت باقی خواهند ماند مگر آن که شرکایی که بیش از نصف سرمایه را دارند درخواست عزل او را نمایند و در چنین حالتی مدیر عزل شده یک ماه زمان دارد تا گزارش اقدامات و سرمایه ‌گذاری ‌های انجام شده از طرف شرکت را ارائه نماید ، البته خود مدیران هم می ‌توانند درخواست کناره ‌گیری نمایند و در این حالت نیز موظف ‌اند گزارش عملکردشان را ارائه نمایند.

  • نحوه ورود و خروج شرکا از قرارداد مشارکت

در مورد  ورود شخص جدید به شرکت، شرکا می‌توانند در خصوص نحوه حضور او در قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری پیش بینی کنند و نیز هر یک از شرکا که تمایل به خروج از شرکت داشته باشد باید در قرارداد مشخص شود که به چه ترتیبی باید عمل نمایند. باید در نظر داشت که برای خروج از شرکت، باید سه ماه جلوتر درخواست خروج توسط شریک به مدیر اجرائی ارائه شود و مدیر اجرائی نیز یک هفته از تاریخ دریافت درخواست فرصت دارد که به سایر شرکا اطلاع دهد.

در این حالت جلسه ‌ای تشکیل خواهد شد و سایر شرکا تصمیم می‌ گیرند که یا سهم آن شریک را خریداری کنند و یا با او تسویه کنند که برای تسویه با شریکی که قصد خروج دارد باید آورده او به شرکت و سود احتمالی متعلق به او که هنوز پرداخت نشده است، پرداخت گردد.

  • حل و فصل اختلافات احتمالی در قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

ممکن است بین طرفین یک قرارداد اختلافاتی ایجاد شود که بایدد در یکی از بند های قرارداد نحوه حل و فصل آن به صورت دقیق ذکر شده باشد، البته یکی از اصلی ‌ترین راه‌ های حل و فصل اختلافات بین طرفین یک قرارداد، مراجعه به دادگاه است که می ‌توان پیش از این اقدام افراد خود برای صلح و سازش تلاش کنند .