مجازات آدم ربایی

مجازات آدم ربایی در قانون ایران

فهرست محتوامجازات آدم ربایی – مفهوم آدم رباییمجازات آدم ربایی – شرایط تحقق جرم آدم رباییمجازات آدم ربایی – شرایط تحقق جرم آدم رباییآدم رباییمعاونت در آدم رباییکیفیات تشدید مجازات…

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری

دادرسی فوری که به آن دستور موقت نیز می گویند، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن است. دادرسی فوری…

نحوه محاسبه نفقه به نرخ روز

نحوه محاسبه نفقه به نرخ روز

نفقه یکی از مسائلی است که در دادگاه‌های خانواده، در طرح دعوا میان زوجین و یا از گوشه و کنار شنیده می‌شود و به آن پرداخته می‌شود. نفقه یکی از…

قانون کار به زبان ساده

قانون کار به زبان ساده

قبل از اینکه قانون کار را به زبان ساده برای شما توضیح بدهیم، خوب است بدانید که این قانون در بخش‌های مختلف و همراه با اصطلاحات و تبصره‌های گوناگونی می‌باشد…