اجرت المثل زوجه و موارد مطالبه آن

اجرت المثل زوجه و موارد مطالبه آن

اجرت المثل زوجه و موارد مطالبه آن – اجرت المثل چیست ؟!

علاوه بر مهریه ، نفقه و جهیزیه ، یکی دیگر از حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت زوجه است ، اجرت المثل زوجه شامل حق الزحمه انجام کارهایی می باشد که شرعاً بر عهده زوجه نیست و عرفاً برای آن کارها اجرت است و زوجه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع در طول زندگی مشترک با زوج انجام می دهد .

اجرت المثل زوجه و موارد مطالبه آن – موارد مطالبه اجرت المثل 

  • با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه

در این حالت زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج قادر است با تقدیم دادخواست ، اجرت المثل ایام زوجیت خود را درخواست کند که در این صورت اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده او نیست و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند که علی الاصول جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری رجوع داده می شود .

  • در پرونده طلاق

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را تعیین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی معین خواهد کرد . معمولاً جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد .

تبصره ماده 336 قانون مدنی : « تبصره  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاَ به عهده او نیست و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند . »

در حالی که اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ، نحله برای زوجه تعیین می کند و میزان آن را دادگاه رأساً و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری معین می کند .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *