نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها

 

در کسب و کار های مختلف یکی از مراحلی که وجود دارد ثبت شرکت است . برای ثبت کردن شرکت افراد و سرمایه گذاران اصلی کسب و کار باید در خصوص نوع شرکت  و نحوه راه اندازی آن تصمیم بگیرند. سرمایه گذاران می توانند با توجه به سرمایه ای و میزان ریسکی که می توانند متحمل شوند یکی از ساختار های موجود را برای کسب و کار خود انتخاب کنند. در این مقاله می خواهیم به نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا پرداخته و اطلاعاتی را در این خصوص ارائه کنیم.

 

 

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها – ثبت شرکت به صورت مالکیت شخصی 

 

یکی از اولی ترین و ساده ترین روش ثبت شرکت ، ثبت شرکت و تاسیس شرکت به صورت مالکیت شخصی است. این مورد از ثبت شرکت در کشور هایی همانند ایالات متحده آمریکا یکی از رایج ترین شیوه های ثبت شرکت است. در واقع در این نوع از ثبت شرکت مالک و شرکت یکی تلقی می شوند و نمی توان شرکت و فرد را از یکدیگر جدا دانست و به همین منظور حقوق فرد و شرکت به یک صورت است. به همین منظور کل کسب و کار و شرکت و مالکیت آن به دست یک فرد است و تمامی وظایف و اختیارات شرکت را بر عهده داشته و در صورتی که بدهی رخ دهد وی پاسخگو مسئول حل آن است. در خصوص مزایای ثبت شرکت در این حالت می توان به سادگی تشکیل این نوع از شرکت و همچنین داشتن کنترل بسیار زیاد بر آن اشاره کرد.

 

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها – ثبت شرکت به صورت شراکتی 

 

ثبت شرکت از نوع شراکتی یکی از روش های بسیار پرکاربرد ثبت شرکت است و به طور کلی به دو دسته مشارکت محدود و همچنین مشارکت عمومی تقسیمی می شود. معمولا در ثبت شرکت به صورت مشارکت محدود تعهدات شرکت در خصوص کنترل روند کاری شرکت محدود بوده و اختیارات آن ها در برابر تهداتی که شرکت و کسب و کار مورد نظر دارد محدود است. در ثبت شرکت به صورت عمومی نیز شرکا در خصوص تعهداتی که شرکت و کسب و کار دارد مسئول هستند. از جمله مزایای این سبک از ثبت شرکت نیز می توان به کنترل و مدیریت به صورت مشارکتی اشاره کرد که می تواند روند پیشرفت و کار در شرکت مورد نظر را بسیار ساده تر کند. در این روش باید توجه داشت که شرکا مستخدمین شرکت به حساب نمی آیند و به همین دلیل حقوقی که برای افراد استخدام شده وجود دارد قابل انتقال و یا واگذرای به شرکا در شرکت مورد نظر نمی باشد.

 

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها – ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود 

 

ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود یکی از قالب های ثبت شرکت است که در سال 1997 میلادی و برای کسب و کار هایی که این تمایل در آن وجود داشت که ویژگی های قالب های قبلی را داشته باشند به وجود آمد. در واقع شرکت هایی که با نام شرکت های مسئولیت محدود هستند به صورت یک شخص حقوقی هستند ه تحت قوانین کشور مورد نظر بوده و قادر است تا به انجام تمام اعمال حقوقی تحت عنوان خود بپردازد. این نوع قالب از ثبت شرکت به عنوان یک شخص حقوقی دارای وظایف و حقوق هایی است. در واقع در شرکت های مسئولیت محدود به این صورت است که در صورتی که شرکتی به این صورت تاسیس کرد و اگر فردی در آن سرمایه گذاری کرد ملزم نیست که مسئولیت نامحدود را برای جبران شکسب بپذیرد و مالکین شرکت در برابر بدهی های شرکت مسئول نیستند.

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن

نحوه ثبت شرکت در کسب و کار های نوپا و مزایای آن ها – ثبت شرکت به صورت سهامی خاص 

 

در واقع نوع دیگر از ثبت شرکت که به صورت سهامی خاص است به این صورت است که دو یا چند نفر که دارای بخشی از سهام یک کسب و کار و یا شرکت هستند نسبت به تشکیل یک شرکت اقدام می کنند و هر کدام با توجه به میزان سرمایه گذاری که در شرکت مورد نظر انجام داده یک بخشی از مالکیت شرکت مورد نظر را از طریق سهام در دست خود نگه می دارند و در اصطلاح سهام دار نامیده می شوند. در این نوع از ثبت شرکت تمامی افرادی که سهام دار محسوب می شوند این امکان را دارند تا سهام خود را به دیگر افرد واگذار و یا انتقال دهند و شرکت مورد نظر مسئولت تمامی تعهداتی است که در حدود دارایی آن وجود دارد.

 

 

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *