نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق

نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق

نفقه تحت شرایط قانونی به زوجه و اقارب ( خویشان اعم از فرزندان و والدین ) تعلق خواهد گرفت .

نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق  – نفقه زوجه چیست؟ 

نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا مرض او که زوجه می تواند نفقه گذشته و آتیه خود را درخواست کند . در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر می باشد و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شود و یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شود . هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظیفه زوجیت امتناع نماید مستحق نفقه نیست. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه مراجعه نماید در این صورت محکمه میزان نفقه را تعیین می کند و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق – نفقه اقارب چیست؟

نفقه اقارب ( مانند فرزندان و والدین ) عبارت است از مسکن ، البسه ، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق . در اقارب کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند که عدم توانایی اشتغال امکان دارد در اثر کمی سن یا بالا بودن سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد بنابراین در صورت استحقاق اولاد به دریافت نفقه پرداخت آن بر عهده پدر است ، در صورت استحقاق پدر و یا مادر به دریافت نفقه ، نفقه برعهده فرزند است . در نفقه اقارب کسی ملزم به انفاق می باشد که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود و اقارب فقط نسبت به آتیه خود می توانند مطالبه نفقه کنند.

نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق
نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق

 نفقه زوجه و اقارب و ترک انفاق – ترک انفاق

پرداخت نکردن نفقه به افراد واجب النفقه تحت شرایطی جرم محسوب خواهد شد به صورتی که هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید به حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم خواهد شد، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و در صورت گذشت او از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *