نکات مهم ضامن شدن و ضمانت

ضامن شدن مسئولیت زیادی برای ضامن به دنبال دارد . شاید به همین دلیل بخشی از قانون مدنی ایران به این موضوع به صورت سرفصلی مجزا می پردازد . با توجه به اینکه در بیشتر موارد افراد ممکن است برای اموری همانند دریافت وام از بانک یا استخدام و … نیاز به ضامن داشته باشند ، لازم است کسانی که قصد دارند ضامن شوند، نکاتی را مورد توجه قرار دهند تا بعد از امضا ضمانت نامه دچار اختلاف و مشکلات حقوقی نشوند.

اطلاع از مقدار بدهی

ضامن با حسن نیت و اطلاع از شرایط بدهکار تعهدی را می پذیرد . اما بهتر است ضامن از مقدار تعهد و شرایط پرداخت دین مطلع باشد و سپس ضمانت را بپذیرد.

کسب اجازه از بدهکار در ضامن شدن

ضامن می‎تواند دادخواستی علیه بدهکار دهد و پولی را که به طلبکار و یا به بانک می‌دهد از بدهکار و یا مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) پس بگیرید. اما اگر بدهکار از ضمانت ضامن به نفع وی مطلع نباشد، این امر امکان پذیر نیست. بنابراین چون قرارداد ضمانت بین ۲ نفر یعنی ضامن و کسی که از او ضمانت کرده، انجام می‌شود و به اراده و اجازه بدهکار برای انعقاد قرارداد نیاز ندارد، اگر بدهکار از ضمانت اطلاع نداشته باشد، ضامن نمی‎تواند علیه بدهکار دادخواست دهد.

اراده بدهکار شرط است؟

ضامن نمی‎تواند ادعا کند که چون از روی لطف این کار را انجام داده ، پس مسئولیت ندارد. چون اگر بدهکار بدهی را پرداخت نکند، در واقع ضامن باید بدهی او را پرداخت کند ؛ چون با اطلاع و آگاهی به این موضوع ضامن شده و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهی را ندهد، آن را پرداخت می کند . در این صورت نمی‎تواند ادعا کند که بدهکار پول او را بازگرداند . زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اجازه بدهکار نبوده و اراده بدهکار برای انعقاد عقد لازم نیست. کسانی که ضامن دیگران می‎شوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اجازه بدهکار را بگیرند.