بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اصول نگارش چک

اصول نگارش چک – اصول نگارش و خطرات چک چگونه است ؟

حتی بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با وجود سال ها سابقه ، اطلاعی درباره اصول نگارش و خطرات چک ندارند . متن زیر تنها بخشی از اصول نگارش چک می باشد .

1. تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد یادداشت کنید . 

2. بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای بپوشانید و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چک جدا نماید .

3. هرگز در زمان نگارش چک ، خودکار خود را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . زیرا جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار می باشد .  گاهی اوقات دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما می دهند که به سرعت جوهر آن تمام شود و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر یادداشت نمایید .

4. یک اشتباه رایج ، استفاده از خودکار دیگران می باشد . هرگز از خودکار فردی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید . حتما برای شما پیش آمده که در زمان نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکار خود را به سمت شما می گیرد . هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چک شما دستکاری خواهد شد .

5. اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر به فرد با رنگی خاص استفاده نمایید . (رنگ مشکی و رنگ آبی به آسانی قابل ساخت و جعل می باشد ) 

6. از جمله اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا چک را بنویسد . برای مثال تاریخ ها را میزند و چک را برای درج مبلغ و امضا به شما خواهد داد . یا مبلغ چک را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا کنید . در این شرایط بعدها ، بازهم می تواند چک را دستکاری نماید و شما قادر نخواهید بود ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده چون اطلاعات دیگر چک هم به دست او نوشته شدند .

7. در شرایطی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج کنید “بدون خط خوردگی” و در حالی که دارای خط خوردگی است حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل یادداشت کنید .

8. در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرارداد درج کنید و تصاویر چک ها را پیوست کنید .

9. بعضی از چک ها دارای 2 امضا می باشد (حتما دو نفر باید امضا نمایند ) و یا بدون مهر فاقد اعتبار هستند ( معمولا در شرکت ها ) . این یکی از فرصت های کلاهبرداری می باشد . بیشتر مواقع صادر کننده چک به قصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک ، مخصوصا این موضوع را پنهان می نماید و چک را امضا کرده و تحویل شما خواهد داد . قطعا این چک نقد نمی شود و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از او می باشد که در آخر هم مدعی خواهد شد که در آن لحظه فراموش کردم که این چک بدون مهر فاقد اعتبار می باشد . پس در هنگام قرارداد و گرفتن چک ، از صادره کننده بخواهید درج نماید که این چک دو امضا نمی باشد و نیاز به مهر ندارد . در این صورت، اگر این مشکل به وجود آید ، می توانید از او به دلیل کلاهبرداری و فریب شکایت کنید .

10. هیچگاه چک را برای اصلاح ، تعویض ،و … در اختیار ، صادر کننده نگذارید  . زیرا در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده به معنای پرداخت دین می باشد . یعنی صادرکننده چک می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته است و چک را نیز بازپس گرفته است . و این شما هستید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده که کار بسیار مشکل و زمانبری می باشد . 

11. در صورتی که تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد ، می توانید به صورت کیفری آن را دنبال کنید اما اگر تاریخ چک پس از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده دار و حقوقی می باشد .

12. در صورت امکان چک را حامل صادر نکنید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر کنید تا هر فردی (شرخر) نتواند ادعا کند که چک مال او می باشد .

13. اگر در متن چک کلمه “بابت” درج کنید و یا شرطی درج شود ، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن خواهد شد . مثلا : در وجه آقای …. به عنوان ضمانت قرارداد …  در این موارد چک حقوقی می شود و دریافت آن مشکل است پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ….

14. شایان ذکر است که صادر کردن چک سفید امضا ، تخلف به شمار می رود .

">

چک برگشتی چه زمانی حقوقی و چه زمانی کیفری است ؟