همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – معنای عسر و حرج زوجه

در صورتی که دوام زوجیت سبب عسر و حرج زوجه شود می تواند تقاضای طلاق کند و بعد از اثبات عسر و حرج در دادگاه ، زوجه طلاق داده خواهد شد عسر و حرج زوجه عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کند و تحمل آن برای زوجه سخت شود .

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – مصادیق عسر و  حرج زوجه جهت درخواست طلاق از دادگاه

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه پیاپی در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  • اعتیاد زوجه به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به پایه زندگی خانوادگی آسیب وارد کند و امتناع یا عدم امکان لزوم او به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است ، در صورتی که زوج به تعهد خود خود عمل نکند و یا بعد از ترک ، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام می شود .
  • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر از 5 سال
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نشود .
  • ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاح روانی و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نکند .
  • سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز گردد .

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – عدم پرداخت نفقه زوجه از طرف زوج

در صورت استنکاف و یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زوجه می تواند درخواست کند  .

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – شرط ضمن عقد

طرفین عقد ازدواج خواهند توانست هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نشود در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کند مانند اینکه شرط شود هر زمان که شوهر زن دیگری بگیرد یا . . . ( شرایط موجود در عقدنامه که به امضاء طرفین رسید  ) زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثباط تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند .

 

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – وکالت بلاعزل زوجه در طلاق

زوجه می تواند با گرفتن وکالت بلاعزل در طلاق از شوهر با حق توکیل به غیر و با درج تمام حدود و اختیارات و شرایط لازمه ، هر زمان که لازم است طلاق بگیرد که این نوع وکالت می تواند در سند ازدواج و یا در سند جداگانه ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *