وظایف همسر افراد مفقودالاثر چیست

مفقودالاثر به چه کسانی می گویند

به فردی که گم میشود غایب مفقود الاثر یا غایب می گویند .
از آن‌ جایی‌ که بی‌ خبری از شوهر و زندگی در غیاب او، مشکلات زیادی را برای زن به وجود می آورد ، ضروری است جهت تشریح وظایف زن و اعمالی که به عنوان همسر مفقودالاثر ، می‌تواند انجام دهد توضیحاتی را ذکر کنیم .

دو فرض برای افراد مفقودالاثر

  • فرض اول

لازم است که به اندازه کافی جستجو کنیم سپس در صورتی که مطلع شویم

  • شوهر از دنیا رفته  ← لازم است زن از زمان رسیدن خبر باید عده وفات را نگاه دارد .
  • شوهر زنده است ←  زن باید تا زمان بازگشت ، طلاق یا فوت او صبر نماید .
  • فرض دوم  

در صورتی که با وجود انجام جستجوهای لازم ، خبری به دست نیاوردیم :

  • زن از نفقه برخوردار خواهد شد  موظف به صبر کردن می باشد .
  •  زن از نفقه برخوردار نیست :
  1. اگر زن قصد دارد صبر کند  صبر می‌ کند و مشکلی نخواهد بود .
  2. در صورتی که زن نمی‌تواند صبر کند و به دادستان مراجعه می‌ نماید  یا دادگاه پس از چهارسال حکم به طلاق خواهد داد و یا در صورتی که زن وکالت در طلاق دارد پس از 6 ماه صیغه طلاق جاری خواهد شد .