ولایت قهری پدر و جد پدری

تعریف ولایت قهری چیست ؟

در قانون مدنی ، روش حمایت از محجوران پیش بینی شده است. قانونگذار به دلیل اینکه خود محجوران قادر به انجام دادن بعضی از اعمال حقوقی خود نیستند ، روشی را پیش بینی کرده تا هم امور محجوران به انجام برسد و هم اینکه حمایت کافی از آنها شود. یکی از این روش ها ، ولایتی است که بر اشخاص محجور اعمال می شود که به آن ولایت قهری می گویند که این ولایت به معنای سلطه و اختیاری است که به پدر و جد پدری برای اداره امور محجوران می دهند.

منظور از ولایت قهری پدر و جد پدری چیست؟

ولایت در لغت به معنای مسلط بودن و حکومت کردن است. در خصوص اشخاص ، قانون مدنی نوعی از ولایت یعنی ” ولایت قهری ” را پیش بینی می کند. ولایت قهری به معنای سلطه ی پدر و جد پدری بر فرزندان محجور است. این ولایت از آن جهت ولایت قهری است که پدر و پدر بزرگ به حکم قانون و اجبارا ، به محض تولد طفل ، بر او ولایت خواهند یافت. در واقع ، ولایت قهری یک نوع سمت و وظیفه است که به حکم قانون به پدر و جد پدری می دهند.

ولایت قهری پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟

طبق ماده 1194 قانون مدنی ، ” پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آن ها را ولی خاص طفل می نامند ” . طبق این ماده ، به بیان ساده تر کسانی همانند پدر ، پدر بزرگ و وصی ، ولی خاص محجور هستند. اما طبق ماده 1181 قانون مدنی ، ولایت قهری پدر و جد پدری نیز پیش بینی کردند. طبق این ماده ، ” هر کدام از پدر و جد پدری ، نسبت به اولاد خود ولایت دارند ” . پس ، ولی قهری شخص محجور تنها شامل پدر و جد پدری است .

اشخاص تحت ولایت قهری شامل کسانی می باشند؟

طبق ماده 1180 قانون مدنی ، ” طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیر رشید یا مجنون اگر عدم رشد یا جون او متصل به صغر باشد ” . بر اساس این ماده ، اشخاصی که تحت ولایت قهری پدر و پدر بزرگ خود هستند ، شامل موارد زیر است :
– اشخاص صغیر
– اشخاص غیر رشید یا سفیه که قبل از رسیدن به سن بلوغ سفیه شدند.
– اشخاص مجنون یا دیوانه که قبل از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شده اند.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *