بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

کاربرد اصلی وام های قابل تبدیل به سهام چیست؟   همانطور که می دانید برای سرمایه گذاری در استارتاپ های مختلف راه های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند با توجه به شرایط خود یکی از آن ها را انتخاب کنند. از جمله راه هایی که برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

آشنایی با اصلاحات حقوقی خواهان : مدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده باشد . خوانده : شخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شود  . خواسته : آنچه که خواهان از دادگاه درخواست می کند . دادخواست : برگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح کردن خواسته و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری در مواردی که تصمیم دادگاه طبق نظر کارشناس است و موضوع به کارشناس ارجاع شود ، بعد از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس ، ضروری است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال کرده مراجعه نماید و نظر کارشناسی را ملاحظه […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مطالبه وجه زمانی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب دارد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری می کند ، برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند مانند چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و […]

اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه – شرایط کسب اجازه ازدواج از دادگاه توسط دختر در صورت مضایقه و مخالفت پدر و جد پدری با ازدواج دختر بدون دلیل موجه دختر باید به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی رسیده باشند . پدر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده است و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می ‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

دادرسی فوری چیست دادرسی فوری که به آن دستور موقت نیز می گویند ، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن است . دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌ شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین به دست می آید و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تشکیل شورای حل اختلاف مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می شود و ریاست شورا را بر عهده می گیرد . دو نفر دیگر که اعضای شورا می باشند ، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

درخواست اعسار برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه ‌هایی را پرداخت نمایید  . البته این ارقام خیلی هم زیاد نمی باشد اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌ های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه ‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود […]