بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن این روزها چک به یکی از مهمترین و البته حساس ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می کنند ولی همین چک می تواند مشکلات متعددی را برای افراد ایجاد نماید و باعث شود معاملات تجاری با مسائل متعددی […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعریف سفته و نحوه مطالبه و وصول آن یکی از مهمترین و پرکاربردترین مباحث حقوق تجارت ، بحث مربوط به «اسناد تجاری» است . طبق تعریف ارائه شده حقوق دانان ، اسناد تجاری به اسناد و اوراقی گفته می شود که قابل معامله بوده و صادر کننده با صدور آنها تعهد می کند در مدت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

انتقال مالکیت مالکیت به رابطه ‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می ‌شود که به وی این امکان را می ‌دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده نماید . در عین حال این رابطه موجب می گردد تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اوراق قرضه چیست بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه ‌ای می باشد که بیانگر مبلغی وام با بهره معین است و قابل معامله است. ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف نموده است : «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله ‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌ نماید […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مالیات تکلیفی مالیات تکلیفی از نوع مالیات بر درآمد می باشد . افراد مشخصی که پرداخت کننده درآمدند باید مالیات را از درآمد پرداخت شده کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . مانند مالیات بر حقوق کارمندان، پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، بنگاه‌ های اقتصادی و شرکت ‌ها […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری بعد از ثبت علامت تجاری،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور ، متعلق به مالک آن است . در شرایطی که حق مزبور مورد تجاوز باشد ، مالک آن  قادر است جهت جلوگیری از این امر و احقاق حق خود،به دادگاه مراجعه کند . این امر تابع مقرراتی می باشد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تشخیص اصالت اسناد سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب شده و به همین دلیل باید اصل بودن آن از سوی دادگاه به اثبات برسد تا افراد به ارایه اسناد جعلی به محاکم اقدام نکنند. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد که «سند عبارت است از هر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قرارداد واگذاری سهام در استارتاپ به منظور درک بهتر قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) ابتدا می بایست به یک تفاوت کلیدی در نوع آورده مؤسسین شرکت های تجاری و شرکت های استارتاپی بپردازیم ؛ در شرکت های تجاری اصل بر این است که شرکا آورده خود را در قالب سرمایه نقدی یا غیرنقدی (اموال غیرمنقول) وارد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

آیین نامه شرکت خصوصی علاوه بر قوانین وزارت کار بابت حداقل ‌های حقوق و دستمزد و مزایا و مرخصی ‌ها، سازمان ‌ها نیز قوانین و الزاماتی را درخصوص ساعات کاری، فوق‌العاده ‌ها، آیین ‌نامه ‌های انضباطی و شرایط رفاهی برای کارکنان خود وضع می نمایند . عموما مجموعه این قوانین و مقررات شامل قوانین بیمه […]