بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

نحوه ارزش گذاری استارتاپ ها و عوامل مهم آن   یکی از مهم ترین بخش های سرمایه گذاری در استارتاپ های مهم ارزش گذاری بر روی استارتاپ هاست. با ارزش گذاری بر روی استارتاپ ها می توان یک دید مناسب نسبت به سودی که قرار است از کار مورد نظر نسیب افراد شود داشت. در […]

شرایط و قرارداد های سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا">

شرایط و قرارداد های سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا

به چه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطر پذیر گفته می شود؟">

به چه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطر پذیر گفته می شود؟