ثبت اختراع در ایران و تفاوت آن با ثبت اختراع در آمریکا     ثبت اختراع امروزه یکی از راه های شناخته شده جهت حمایت از مخترعین و اختراعات و اکتشافات آنان می باشد و معمولا نحوه ثبت کردن اختراع در هر کشوری با توجه به نظام حقوقی آن کشور متفاوت بوده و باید فرآیند […]

مهاجرت از طریق ثبت پتنت در آمریکا به چه صورت است   ثبت پتنت در آمریکا یکی از راه هایی است که افراد می توانند ایده و طرحی که با عنوان پتنت دارند را به ثبت برسانند و آن را اختصاصی کنند. در واقع با این روش فردی که پتنتی را به ثبت می رساند […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ثبت اختراع در ایران و مراحل آن   همانطور که می دانید یکی از موارد بسیار مهم در زمان اختراع یک وسیله و یا چیزی ثبت کردن آن و به نام زدن آن به نام فرد به وجود آورنده است. طبق قوانین و مقررات مصوب در ایران اختراع به این صورت تعریف شده است که […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شرایط و ویژگی های قانونی ثبت اختراع اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد می باشد که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می نماید و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و از قبیل آنها را حل می کند . حق اختراع  عبارت است از حق […]