بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

حقوق اراضی حقوق اراضی – تعریف حقوق اراضی اراضی جمع ارض می باشد که در ادبیات فارسی به معنای  زمین و اقسام مفاهیم حقوقی اراضی بر این منوال آن را تعریف می کنند . حقوق اراضی – عناصر اراضی آیش شخص بالفعل مالک داشته باشد. در صورتی که زمین مزروعی باشد. مالک برای مدت معلوم […]