بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

حقوق اراضی حقوق اراضی – تعریف حقوق اراضی اراضی جمع ارض می باشد که در ادبیات فارسی به معنای  زمین و اقسام مفاهیم حقوقی اراضی بر این منوال آن را تعریف می کنند . حقوق اراضی – عناصر اراضی آیش شخص بالفعل مالک داشته باشد. در صورتی که زمین مزروعی باشد. مالک برای مدت معلوم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تفکیک و افراز چیست تفکیک به معنای تقسیم ملک به قطعات کوچکتر است  به طور مثال مالکین زمینی که پنج هزار متر مربع باشد می توانند زمین را به قطعات پانصد متری تفکیک نمایند که در اصطلاح ثبتی گفته میشود که زمین به قطعات پانصد متری تفکیک شده است. ممکن است یک نفر مالک زمین […]