بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – معنای حقوقی وصیت تملیکی در حقوق ایران وصیت تملیکی به معنای این است که کسی مال یا سود آن را به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار داده تا پس از فوت او این کار انجام شود . در صورتی […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود پرداخت هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی از ترکه پرداخت هزینه های ضروری همانند هزینه های حفظ و اداره ترکه پرداخت طلب بستانکاران متوفی از ترکه مورد وصیت یا به اصطلاح […]

رضایت وراث در وصیت بیشتر از یک‌ سوم رضایت وراث در وصیت بیشتر از یک‌ سوم – وصیت موصی درخصوص اوال خود در قانون ایران فرد تا هنگامی که زنده است و از نعمت عقل برخوردار است و از طرفی همانند ورشکستگی یا سفاهت از تصرف‌ در اموال خود منع ‌نشده است ، ‌قادر است در […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت ارائه شناسنامه و گواهی فوت شخص متوفی ؛ بعد از فوت متوفی مراتب از طریق اداره ثبت احوال ثبت می شود و شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر خواهد شد . ارائه اصل گواهی فوت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گرفتن گواهی انحصار ورثه گرفتن گواهی انحصار ورثه – انحصار وراثت یعنی چه زمانی که عده‌ای پس از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌ نمایند، به معنای اینکه منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی از نظر قانونی را ثابت کنند و در ضمن دادگاه سهم‌الارث هر کدام از آنها را مشخص می‌ […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ارکان وصیت در حقوق مدنی ارکان وصیت در حقوق مدنی – معنای وصیت در فقه و حقوق «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق به این معناست که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش نماید ؛ به ‌صورتی که تصرف در […]

تقسیم ارثیه قبل از فوت پدر و مادر  تقسیم ارثیه قبل از فوت پدر و مادر – ارثیه به چه معناست  ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کرده باشد و ماترکی (ارثیه) از وی باقی مانده باشد . بنابراین اگر والدین پیش از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد کنند […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اسباب تملک اسباب تملک – تملک به وسیله احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه احیاء اراضی موات یعنی اراضی که فاقد مالک است و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نخواهد شد را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن به شمار می رود ، قابل استفاده کنند برای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

طبقات ارث  طبقات ارث – طبقات ارث طبق قانون مدنی قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را این گونه بیان کرده است : طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه) درجه اول : پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها) درجه سوم : اولاد اولاد […]

">

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می توانند اقدام به تقسیم ارثیه نمایند؟

">

اسباب تملک

انتقال مالکیت">

انتقال مالکیت