قرارداد فاینانس یا تامین مالی و استفاده آن در اجرای پروژه ها   همانطور که می دانید برای انجام پروژه های مختلف ساخت و ساز قرارداد های مختلفی وجود دارد که میان افراد امضا می شود یکی از قرارداد های بسیار مهم در این خصوص قرارداد فاینانس می باشد. قرارداد فاینانس در اصل برای تامین […]

نحوه استفاده از قراداد پیمانکاری به همراه چند نمونه از قرارداد های پرکاربرد   امروزه بیشتر فعالیت های کاری که در حوزه های مختلف کسب و کار ها انجام می شود از طریق قرارداد پیمانکاری انجام می شود. معمولا بیشتر شرکت ها که نمی توانند تمامی امور مرتبط با کار خود را به تنهایی انجام […]

کاربرد اصلی قرارداد های پیمانکاری به همراه تعریف آن">

کاربرد اصلی قرارداد پیمانکاری به همراه تعریف آن