مالکیت فکری و معنوی

مالکیت فکری و معنوی

حق مرگ در ایران به چه صورتی است

حق مرگ در ایران به چه صورتی است

حق مرگ در ایران به چه صورتی است؟ حق مرگ در ایران به چه صورتی است – تعریف حق مرگ حق مرگ یا به عبارت های دیگر «خوش‌میری»، «مرگ آسان»،…

شرایط سند نکاح نامه

شرایط سند عقدنامه نکاح بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای حفظ کیان خانواده ، ثبت ازدواج دائم ، طلاق و رجوع بر اساس مقررات ضروری می باشد ….

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – ثبت طلاق در صورت نداشتن گواهی عدم امکان سازش ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون…

اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت

اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت – اثبات نسب فرزند در ازدواج موقت لازم به ذکر است یکی از مهمترین و جالب ترین دعواها در حوزه…