بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

صلح و مسامحه جهت رفع اختلاف ممکن است دو نفر بر سر یک ملک با یکدیگر اختلاف پیدا کرده باشند و حتی کارشان به دادگاه بکشد و یکی از آنها مدعی شود که ملک مورد نظر متعلق به او است. در اینجا این دو نفر می توانند نزاع و اختلاف خود را با استفاده از […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

سوگند در قانون مجازات اسلامی ماده 201- سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند می باشد . ماده 202- اداءکننده سوگند باید فردی عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 203- سوگند باید بر اساس قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله یا نام خداوند متعال به […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شهادت در قانون مجازات اسلامی شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت ماده 174- شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت شرعی ماده 175- […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اقرار در قانون مجازات اسلامی ماده 164- اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود می باشد . ماده 165- اظهارات وکیل بر علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار به شمار نمی رود . تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نمی باشد . ماده 166- اقرار باید […]

ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری _ مواد عمومی در امور کیفری ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد . تبصره- احکام و شرایط قسامه که جهت اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر می باشد ، بر اساس مقررات مذکور در کتاب […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی _ شرایط مسئولیت کیفری ماده 140- مسئولیت کیفری در حدود ، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق خواهد شد که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آورده شده […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرائم قابل گذشت و عفو جرائم قابل گذشت و عفو _ جرائم قابل گذشت چه جرائمی هستند جرائم قابل گذشت ، به جرائمی می گویند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا شخص […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تقسیم اموال افراد مفقودالاثر تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – به چه کسی مفقودالاثر می گویند  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – تقسیم اموال افراد مفقودالاثر چگونه است ؟ اگر کسی غایب شود قانون چهار مرحله برای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مراجع تخلفات ساختمانی مراجع تخلفات ساختمانی – تخلفات ساختمانی ناخواسته طبق رشد روز افزون ساخت‌ و ساز بنا در کشور ، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ در کنار آن رو به رشد می باشد . در حالی که بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ناخواسته از سمت سازنده است و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرمایی روش اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرمایی _ قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی از جمله مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار برای دریافت حقوق مزایا با آن رو به رو هستند ، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری  وکارفرمایی می باشد . قانون کار […]