بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

عقد ودیعه در قانون مدنی چیست قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه ذکر نموده  « ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می ‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد »تعاریف گوناگونی ذکر شده است که در اینجا مشاهده می نمایید: ودیعه […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

نحوه نوشتن دادخواست دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می‌خواند (خوانده یا مدعی‌علیه) تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز گاهی ممکن […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

خسارت مدنی در تصادف شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است ، اعم از اینکه عامداً و عالماً یا بدون قصد چنین کرده باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر کرده است هرکس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجه بی […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شهادت در قانون مجازات اسلامی شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت ماده 174- شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت شرعی ماده 175- […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اقرار در قانون مجازات اسلامی ماده 164- اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود می باشد . ماده 165- اظهارات وکیل بر علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار به شمار نمی رود . تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نمی باشد . ماده 166- اقرار باید […]

ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری _ مواد عمومی در امور کیفری ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد . تبصره- احکام و شرایط قسامه که جهت اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر می باشد ، بر اساس مقررات مذکور در کتاب […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی _ شرایط مسئولیت کیفری ماده 140- مسئولیت کیفری در حدود ، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق خواهد شد که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آورده شده […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرائم قابل گذشت و عفو جرائم قابل گذشت و عفو _ جرائم قابل گذشت چه جرائمی هستند جرائم قابل گذشت ، به جرائمی می گویند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا شخص […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تقسیم اموال افراد مفقودالاثر تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – به چه کسی مفقودالاثر می گویند  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – تقسیم اموال افراد مفقودالاثر چگونه است ؟ اگر کسی غایب شود قانون چهار مرحله برای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مراجع تخلفات ساختمانی مراجع تخلفات ساختمانی – تخلفات ساختمانی ناخواسته طبق رشد روز افزون ساخت‌ و ساز بنا در کشور ، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ در کنار آن رو به رشد می باشد . در حالی که بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ناخواسته از سمت سازنده است و […]