ملکی

تخلیه ملک

تخلیه ملک

تخلیه ملک در این قسمت قصد داریم تا شما را با مواردی درباره اجاره ملک و تخلیه آشنا نماییم تا اگر به مشکلی مشابه برخورد کردید از قوانین حاکم مطلع…

سرقفلی مغازه و املاک تجاری

سرقفلی مغازه و املاک تجاری

سرقفلی مغازه و املاک تجاری سرقفلی به نحوی امتیاز به مستأجر است و باید آن را مطابق با قوانین و مقررات ، به دو دسته تقسیم کرد. نوعی از سرقفلی…

نکاتی برای معامله بدون مشکل

نکاتی برای معامله بدون مشکل

نکاتی برای معامله بدون مشکل نداشتن آگاهی کافی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده ‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و حتی افزایش…