حقوقی

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود پرداخت هزینه کفن و دفن و تجهیز…

شرایط سند نکاح نامه

شرایط سند عقدنامه نکاح بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای حفظ کیان خانواده ، ثبت ازدواج دائم ، طلاق و رجوع بر اساس مقررات ضروری می باشد ….

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت ارائه شناسنامه و گواهی فوت شخص متوفی ؛ بعد از فوت…

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – ثبت طلاق در صورت نداشتن گواهی عدم امکان سازش ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون…

اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت

اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت اثبات نسب فرزندان ازدواج موقت – اثبات نسب فرزند در ازدواج موقت لازم به ذکر است یکی از مهمترین و جالب ترین دعواها در حوزه…

گرفتن گواهی انحصار ورثه

گرفتن گواهی انحصار ورثه گرفتن گواهی انحصار ورثه – انحصار وراثت یعنی چه زمانی که عده‌ای پس از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌ نمایند، به معنای اینکه منحصر بودن…

درخواست اجرای رای داور

درخواست اجرای رای داور بر اساس قوانین حقوقی اجرای رای داوری به این معناست که بعد از وصول رای داور، دادگاه ارجاع کننده به داوری رونوشت تایید شده رای را…