بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای قمار ، هر بازی که فرد برنده مجبور به پرداخت پول یا چیز دیگر باشد را شامل می شود. در فضای مجازی هم امکان قمار فراهم شده است و افراد بسیاری را درگیر کرده . اگر کسی در فضای مجازی و سایبری شرط بندی کند بر طبق […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

انواع جرایم اینترنتی در این قسمت موارد مربوط به جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است .جرایم سایبری یا اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند و ما در اینجا به توضیح این موارد می پردازیم : ۱- جرایمی که مستقیما وابسته به کامپیوتر یا تلفن همراه یا از این قبیل باشند؛ مثل دسترسی غیر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ماده 211- علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات بیّن در امری می باشد که نزد او مطرح می گردد . در مواردی که مستند حکم، علم قاضی می باشد او مکلف می باشد قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید نماید […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

سوگند در قانون مجازات اسلامی ماده 201- سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند می باشد . ماده 202- اداءکننده سوگند باید فردی عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 203- سوگند باید بر اساس قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله یا نام خداوند متعال به […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شهادت در قانون مجازات اسلامی شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت ماده 174- شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت شرعی ماده 175- […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اقرار در قانون مجازات اسلامی ماده 164- اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود می باشد . ماده 165- اظهارات وکیل بر علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار به شمار نمی رود . تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نمی باشد . ماده 166- اقرار باید […]

ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری _ مواد عمومی در امور کیفری ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد . تبصره- احکام و شرایط قسامه که جهت اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر می باشد ، بر اساس مقررات مذکور در کتاب […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی _ شرایط مسئولیت کیفری ماده 140- مسئولیت کیفری در حدود ، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق خواهد شد که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آورده شده […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرائم قابل گذشت و عفو جرائم قابل گذشت و عفو _ جرائم قابل گذشت چه جرائمی هستند جرائم قابل گذشت ، به جرائمی می گویند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا شخص […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تقسیم اموال افراد مفقودالاثر تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – به چه کسی مفقودالاثر می گویند  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – تقسیم اموال افراد مفقودالاثر چگونه است ؟ اگر کسی غایب شود قانون چهار مرحله برای […]