بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تصرف عدوانی تصرف عدوانی – تصرف چیست تصرف از معانی حقوق مدنی عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی قرار بگیرد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف امکان دارد به مباشرت باشد یا به واسطه برای مثال تصرف قیم و وکیل و مباشر. […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرم خیانت در امانت جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معنا می باشد که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل بگیرد تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه نماید یا آن را تلف و مفقود‌‌ کند . مهمترین رکن وقوع جرم خیانت در امانت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

انواع جرایم اینترنتی در این قسمت موارد مربوط به جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است .جرایم سایبری یا اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند و ما در اینجا به توضیح این موارد می پردازیم : ۱- جرایمی که مستقیما وابسته به کامپیوتر یا تلفن همراه یا از این قبیل باشند؛ مثل دسترسی غیر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ماده 211- علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات بیّن در امری می باشد که نزد او مطرح می گردد . در مواردی که مستند حکم، علم قاضی می باشد او مکلف می باشد قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید نماید […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

سوگند در قانون مجازات اسلامی ماده 201- سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند می باشد . ماده 202- اداءکننده سوگند باید فردی عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 203- سوگند باید بر اساس قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله یا نام خداوند متعال به […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شهادت در قانون مجازات اسلامی شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت ماده 174- شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت شرعی ماده 175- […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اقرار در قانون مجازات اسلامی ماده 164- اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود می باشد . ماده 165- اظهارات وکیل بر علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار به شمار نمی رود . تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نمی باشد . ماده 166- اقرار باید […]

ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری _ مواد عمومی در امور کیفری ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد . تبصره- احکام و شرایط قسامه که جهت اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر می باشد ، بر اساس مقررات مذکور در کتاب […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرائم قابل گذشت و عفو جرائم قابل گذشت و عفو _ جرائم قابل گذشت چه جرائمی هستند جرائم قابل گذشت ، به جرائمی می گویند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا شخص […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرمایی روش اثبات وجود رابطه کارگر و کارفرمایی _ قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی از جمله مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار برای دریافت حقوق مزایا با آن رو به رو هستند ، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری  وکارفرمایی می باشد . قانون کار […]