کیفری غیر مالی

کیفری غیر مالی

جرم انگاری برای تصویر برداری مخفیانه

جرم انگاری برای تصویر برداری مخفیانه

جرم انگاری برای تصویر برداری مخفیانه در قانون مجازات اسلامی برخی از فیلم برداری و عکس برداری های خاص جرم انگاری شده است.مطابق قانون «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی…

جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

جرم مرتکبین اسید پاشی در قانون ایران

مرتکبین اسید پاشی یکی از انواع شدید خشونت هایی که بیشتر علیه زنان جامعه صورت می گیرد و در برخی مواقع منجر به مرگ فرد آسیب دیده می شود عمل…

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – ثبت طلاق در صورت نداشتن گواهی عدم امکان سازش ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون…

شرایط قتل عمد و دفاع نامتناسب

قتل عمد و دفاع نامتناسب زمانی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار بگیرد و حکومت امکان مداخله به صورت ممکن و معقول را برای دفع…

ضمان درک به چه معناست ؟

معنای ضمان درک معنای ضمان درک – ضمان درک به چه معناست ؟ ‌معنای ضمان درک در اصطلاح، مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن…

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت – قرار بازداشت موقت به چه معناست ؟ قرار بازداشت موقت ، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین می باشد که به دلیل شدید…

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – معنای عسر و حرج زوجه در صورتی که دوام زوجیت سبب عسر و حرج زوجه شود می…