بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

چک برگشتی حقوقی و کیفری اگر روزی چکی را از شخصی داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه نمودید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه می کنید ؟ به کدام محکمه مراجعه خواهید کرد؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال می باشد . قانون به صدور چک […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

 نفقه زوجه و ترک انفاق نفقه تحت شرایط قانونی به زوجه و اقارب ( خویشان اعم از فرزندان و والدین ) تعلق خواهد گرفت .  نفقه زوجه و ترک انفاق  – نفقه زوجه  نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اسناد تجاری مختلف و کاربرد های مهم آن ها   همانطور که می دانید داشتن دانش زیاد در خصوص موارد مختلف همانند اسناد تجاری و آگاهی از نحوه استفاده آن ها در کسب و کار های مختلف می تواند کمک بسیاری به فرد و کسب و کار او کند. امروزه شاهد این هستیم که فعالیت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مطالبه وجه زمانی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب دارد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری می کند ، برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند مانند چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تصرف عدوانی تصرف عدوانی – تصرف چیست تصرف از معانی حقوق مدنی عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی قرار بگیرد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف امکان دارد به مباشرت باشد یا به واسطه برای مثال تصرف قیم و وکیل و مباشر. […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرم خیانت در امانت جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معنا می باشد که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل بگیرد تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه نماید یا آن را تلف و مفقود‌‌ کند . مهمترین رکن وقوع جرم خیانت در امانت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

درخواست اعسار برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه ‌هایی را پرداخت نمایید  . البته این ارقام خیلی هم زیاد نمی باشد اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌ های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه ‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ماده 211- علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات بیّن در امری می باشد که نزد او مطرح می گردد . در مواردی که مستند حکم، علم قاضی می باشد او مکلف می باشد قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید نماید […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

سوگند در قانون مجازات اسلامی ماده 201- سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند می باشد . ماده 202- اداءکننده سوگند باید فردی عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده 203- سوگند باید بر اساس قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله یا نام خداوند متعال به […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شهادت در قانون مجازات اسلامی شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت ماده 174- شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی می باشد . شهادت در قانون مجازات اسلامی _ معنای حقوقی شهادت شرعی ماده 175- […]