بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

همه چیز درباره اخذ به شفعه  اخذ به شفعه چیست – حق شفعه به چه می گویند  ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیانگر این است زمانی که مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک است و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق دارد […]

تفاوت های میان دعاوی غیر مالی و دعاوی مالی در چیست؟   دعوا از دید حقوقی به توانایی قانونی و حقوقی فردی برای کسب حق ضایع شده یا انکار شده خود از مراجع قضایی تعریف می شود و وی باید شواهد و ادعای خود مبنی بر این قضیه را به قضاوت بگذارد. معمولا دعوا های […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین دیه فک تعیین دیه فک – دیه فک به شرح زیر است قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین می باشد ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه را داراست […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

کلاهبرداری با انتقال مال غیر فروش مال غیر از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌ نماید ؛ یعنی هنگامی که شخصی مرتکب این جرم مشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

حق اقتصادی شفاف و رقابتی «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چهاردهمین بند از منشور حقوق شهروندی می باشد که بعد از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» آورده شده است . حق اقتصادی شفاف و رقابتی – حق اقتصاد شفاف و رقابتی طبق قانون در بند چهاردهم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مجازات تهدید و اخاذی در قانون یک وکیل دادگستری گفت : جهت جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی کنید مقتضی جهت بیان تهدید ایجاد نگردد . مجازات تهدید و اخاذی در قانون – مجازات تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و مالی عنصر قانونی جرم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مجازات خریدار مال مسروقه در جرم سرقت مجازات خریدار مال مسروقه در جرم سرقت – نقش مالخر در جرم سرقت چیست؟ زمانی که سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند به همین دلیل تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این  […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

فوت صادر کننده چک فوت صادر کننده چک – تعریف چک طبق قانون زمانی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار او گرفته شده، بانک قادر است پیش از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را […]

رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی – رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص طبق بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها و به صورت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

آثار حقوقی هبه در روابط بین افراد هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده است و به عنوان سنتی خوب از گذشته‌های دور وجود داشته  ؛ هدیه امکان دارد یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه […]