بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مطالبه وجه زمانی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب دارد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری می کند ، برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند مانند چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تصرف عدوانی تصرف عدوانی – تصرف چیست تصرف از معانی حقوق مدنی عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی قرار بگیرد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف امکان دارد به مباشرت باشد یا به واسطه برای مثال تصرف قیم و وکیل و مباشر. […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تقسیم اموال افراد مفقودالاثر تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – به چه کسی مفقودالاثر می گویند  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. تقسیم اموال افراد مفقودالاثر – تقسیم اموال افراد مفقودالاثر چگونه است ؟ اگر کسی غایب شود قانون چهار مرحله برای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شرایط مهر و موم ترکه اساس ارث در کشور ما امری می باشد به معنای اینکه جای کم و زیاد کردن و اما و اگر در آن میسر نمی باشد . با فوت هر فرد اموال او به وارثان او به ارث خواهد رسید . اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

استرداد هدایای نامزدی استرداد هدایای نامزدی – هدایای نامزدی و استرداد آن در صورت برهم زدن وصلت منظور  ، هدایا قابل مطالبه می باشد و در صورتی که عین هدایا موجود نباشد طرف مقابل مستحق قیمت هدایایی می باشد که عادتاً نگاه داشته خواهد شد مگر اینکه هدایا بدون تقصیر تلف شود و در صورت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش های وصول وجه چک بلامحل در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسئولین ،دارنده قادر است از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام کند . روش های وصول وجه چک بلامحل – قدم لازم برای طرق مختلف مراجعه دارنده به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مهمترین تفاوت های چک و سفته مهمترین تفاوت های چک و سفته – استفاده از چک ، سفته و برات در معاملات تجاری امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده است و همین امر باعث شده که مردم با صدور چک مدت‌دار یا صدور چک به عنوان […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است و گذشت شاکی درباره پرونده کیفری صدور چک بلامحل یکی از دو حالت زیر را خواهد داشت گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل – گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی در صورتی که شاکی پیش از صدور […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

نکات حقوقی چک و سفته ظهرنویسی شده تمام افرادی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، به دارنده چک مسئولیت ضمانتی می دهند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نگردد ، دارنده چک قادر است بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اصول نگارش چک اصول نگارش چک – اصول نگارش و خطرات چک چگونه است ؟ حتی بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با وجود سال ها سابقه ، اطلاعی درباره اصول نگارش و خطرات چک ندارند . متن زیر تنها بخشی از اصول نگارش چک می باشد . 1. تاریخ و مبلغ چک را حتما […]