کیفری

درخواست اعسار

درخواست اعسار

درخواست اعسار برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه ‌هایی را پرداخت نمایید  . البته این ارقام خیلی هم زیاد نمی باشد اما به هر حال با توجه به…

نحوه شکایت برای قصور پزشکی

نحوه شکایت برای قصور پزشکی

نحوه شکایت برای قصور پزشکی ما در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو خواهیم شد که شاید از نظر ما هم ‌معنی باشند و یک منظور را برسانند…

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای قمار ، هر بازی که فرد برنده مجبور به پرداخت پول یا چیز دیگر باشد را شامل می شود. در فضای مجازی…

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی در این قسمت موارد مربوط به جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است .جرایم سایبری یا اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند و ما در اینجا…

هدایای نامزدی و استرداد آن به چه صورت است

استرداد هدایای نامزدی استرداد هدایای نامزدی – هدایای نامزدی و استرداد آن در صورت برهم زدن وصلت منظور  ، هدایا قابل مطالبه می باشد و در صورتی که عین هدایا…

طبقات ارث چگونه است ؟

طبقات ارث  طبقات ارث – طبقات ارث طبق قانون مدنی قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را این گونه بیان کرده است : طبقه اول : پدر و مادر،اولاد…