تعریف سفته

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مهمترین تفاوت های چک و سفته مهمترین تفاوت های چک و سفته – استفاده از چک ، سفته و برات در معاملات تجاری امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده است و همین امر باعث شده که مردم با صدور چک مدت‌دار یا صدور چک به عنوان […]

">

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص

">

چک وعده دار چیست

">

مجازات صدور چک بلامحل

تفاوت های مهم برات با سفته">

تفاوت های بسیار مهم برات با سفته

موسسه حقوقی عدالت
19/4/97