چک بلامحل

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مجازات صدور چک بلامحل مجازات صدور چک بلامحل – مجازات صدور چک بلامحل چیست مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال است و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نمی باشد . به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک : « […]

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن

چک بلامحل

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن این روزها چک به یکی از مهمترین و البته حساس ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می کنند ولی همین چک می تواند مشکلات متعددی را برای افراد ایجاد نماید و باعث شود معاملات تجاری با مسائل متعددی […]

چک بلامحل

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش های وصول وجه چک بلامحل در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسئولین ،دارنده قادر است از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام کند . روش های وصول وجه چک بلامحل – قدم لازم برای طرق مختلف مراجعه دارنده به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل […]

چک بلامحل

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است و گذشت شاکی درباره پرونده کیفری صدور چک بلامحل یکی از دو حالت زیر را خواهد داشت گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل – گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی در صورتی که شاکی پیش از صدور […]

">

مجازات صدور چک بلامحل

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن">

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن

">

روش های وصول چک بلامحل

موسسه حقوقی عدالت
19/4/97