قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن

چک تضمینی

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن این روزها چک به یکی از مهمترین و البته حساس ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می کنند ولی همین چک می تواند مشکلات متعددی را برای افراد ایجاد نماید و باعث شود معاملات تجاری با مسائل متعددی […]

">

مجازات صدور چک بلامحل

">

روش های وصول چک بلامحل

">

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل

موسسه حقوقی عدالت
19/4/97